Do 17. 4. 2017 přijímáme přihlášky ke studiu!

Rádi bychom vyšli vstříc Vašim potřebám, a proto jsme prodloužili termín přijímání přihlášek ke studiu do 17. 4. 2017. Podejte přihlášku a staňte se studentem této fakulty.

Teologická fakulta JU je orientována na vzdělávání laiků a široké veřejnosti. Ve svém zaměření spojuje v různých bakalářských, magisterských i doktorských oborech teologická, etická a pastorační témata s pedagogickými, sociálními a mediálními. Fakulta se profiluje též na poli filosofie. Zde zaujímá přední místo v evropské vědecké špičce. Proto je Teologická fakulta JU moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Již čtyřikrát získala ocenění FAKULTA ROKU (v akademickém roce 2015/2016 první místo, v akademickém roce 2014/2015 druhé místo, v roce 2013/2014 a 2012/2013 první místo). Její ocenění je jasným ukazatelem kvality výuky a studijního prostředí, které vychází z odpovědí studentů a absolventů.

Přihláška se podává elektronickou formou do 17.4. 2017. Přihlášku naleznete ZDE. Informace o studijních oborech ZDE.

Přílohy zašlete na adresu (Teologická fakulta JU, studijní oddělení, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice) studijního oddělení TF JU do 17. 4. 2017. Uchazeči o bakalářské studium na studijní oddělení zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v závěru školního roku 2016/17 přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k přijímacímu řízení.
Uchazeči, kteří se hlásí na navazující magisterské obory musí doložit úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalářského studijního programu (diplomu). U přijímací zkoušky je nutné předložit všechny požadované materiály, které jste nezaslali na studijní oddělení, a občanský průkaz.


Administrativní poplatek: 500,- Kč (doklad o zaplacení zašlete na adresu studijního oddělení)
Bankovní spojení: č. účtu: 104725778/0300 (ČSOB), variabilní symbol: 6020104, konstantní symbol: 0308, specifický symbol: číslo vygenerované systémem v e-přihlášce.

MENU