Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci

Na základě návrhu Rady Grantové agentury JU a rozhodnutí rektora získá doc. Jakub Sirovátka Cenu rektora JU za rok 2016 za prestižní vědeckou publikaci „Das Sollen und das Böse in der Philosophie Immanuel Kants: Zum Zusammenhang zwischen  kategorischem Imperativ und dem Hang zum Bösen.“

Slavnostní předání této ceny proběhne při zasedání Vědecké rady JU dne 22. února 2017.

Blahopřejeme!!!

MENU