Cena rektora Jihočeské univerzity za prestižní vědeckou publikaci za rok 2016

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 22.2.2017 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci pro rok 2016

Ceny byly uděleny za tyto publikace:


Das Sollen und das Böse in der Philosophie Immanuel Kants:
Zum Zusammenhang zwischen kategorischem Imperativ und dem Hang zum Bösen.

Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2015, ISBN 978-3-7873-2773-7    

Autor: doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (TF JU)

 

Edible Mushrooms Chemical Composition and Nutritional Value 

Elsevier/Academic Press; 2016; ISBN 978-0-12-804455-1

Autor: prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU)Lékařská etika

Grada Publishing, Praha, 2015, 224 s., ISBN: 978-80-247-5306-5

Autor: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (ZSF JU)


Anotace k těmto publikacím naleznete zde.

MENU