Arteterapie ve speciálním vzdělávání

Sleva pro studenty JU - cena pouze 2500 Kč. Přihlaste se již nyní.

Čmárání tužkou, malování štětcem či práce s modelínou může sloužit k rozvoji schopností žáků nejen se specifickými potřebami, ale i žáků na běžných základních školách. Různé barvy, tvary a vůně, které vnímají žáci při svém tvoření, stimulují jejich smysly. Práce s různými materiály rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, i neohrabané ruce se stávají šikovnějšími. A dostatek prostoru a času spolu s novým výtvorem napomáhají komunikaci.

Účastníci kurzu se seznámí s oborem arteterapie i artefiletika a naučí se používat výtvarné aktivity při práci se sociálně a/nebo kulturně znevýhodněnými dětmi.

Kurz je vhodný pro učitele, vychovatele, pracovníky v ústavu sociální péče a ostatní pracovníky s dětmi a mládeží.

Kurz Arteterapie ve speciálním vzdělávání (v rozsahu 72 hodin) začíná 17. 10. 2015. Cena 5000 Kč. Účastník kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu.  Přihlaste se již nyní. Přihlášku je možné zaslat poštou, odevzdat osobně Mgr. Leoně Šťastné kancelář č. 211 (2. patro - děkanát), případně zaslat e-mailem na adresu: stastl00@tf.jcu.cz.

 

Přihláška

Přehledné odborné informace o kurzu

MENU