Amoris laetitia – být blíže Bohu a člověku

Posynodální apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky) o lásce v rodině, z jara tohoto roku, představuje – z pohledu různorodých a často protichůdných reakcí – dokument, který svědčí o bezesporu významném předělu v pastoračním a etickém paradigmatu církve. Ony různorodé reakce, které zmíněný dokumet vyvolává, nelze přitom jednoduše připsat buď tzv. progresistům nebo tradicionalistům. Rozptyl názorů překračuje toto klasické dělení. Více...

MENU