O fakultě

Poslání fakulty
Fakulta v číslech
Struktura fakulty
Vedení
Orgány fakulty
Katedry a oddělení
Aktuality
Kalendář akcí
Fotogalerie
Inspirujte se příběhy našich studentů a absolventů
Jsou to ti, kteří si plní své sny, dělají něco užitečného, dělají to, co je baví v průběhu studia na TF nebo po něm.
Pedagogové Teologické fakulty JU se představují
Úřední deska
Zde najdete aktuální informace o výběrových řízeních, obhajobách disertačních prací, o zahájených habilitačních řízení i oznámení o uložení nedoručených písemností studijního oddělení.
Celoživotní vzdělávání
Univerzita třetího věku
Studijní oddělení
Knihovna J. P. Ondoka
Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické fakulty, v prostorách bývalého kapucínského konventu u kostela svaté Anny (zrušeného v roce 1786) v centru Českých Budějovic. V současné době čítá kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující asi 120 titulů domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném podle oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Většinu knih je možno vypůjčit domů, s možností on-line prodloužení či telefonicky nebo mailovou poštou. Vypůjčené tituly je možno si rezervovat on-line, případně osobně. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým systémem ALEPH a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti.
Ekonomické oddělení
Správa sítě
Personální oddělení
Správa budovy
Spolupracující organizace
Dětský klub
Kalendář akcí

MENU