Lecturers from Slovakia at Faculty of Theology

Even in pandemic time it is a pleasure to welcome international lectures at Faculty of Theology.  Mgr. Eva Rušinová and Mgr. Ján Naňo, Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN, two professionals from praxis gave an on-line lecture within Erasmus+ programme. On Saturday April 10th, 2021 they participated on the subject Animation, bachelor study programme Free Time Educaton. We thank them for their introduction of educational program ´Path of Maturation´ and for the opportunity to think about the mission of the educators nowadays.
----------------
I v době pandemie jsme velmi rádi, že jsme na TF JU mohli přivítat zahraniční lektory. Mgr. Eva Rušinová a Mgr. Ján Naňo, Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN, dva odborníci z praxe vystoupili s on-line přednáškou v rámci Erasmus+ programu. V sobotu 10. dubna 2021 se účastnili výuky předmětu Animace bakalářského studijního programu Pedagogika volného času. Děkujeme jim za představení výchovního programu Cesty zrenia a za možnost přemýšlení o poslání vychovatele v dnešní době.