Chci studovat na TF

Teologická fakulta JU je orientována na vzdělávání laiků a široké veřejnosti. Ve svém zaměření spojuje v různých bakalářských, magisterských i doktorských oborech teologická, etická a pastorační témata s pedagogickými, sociálními a mediálními. Fakulta se profiluje též na poli filosofie. Zde zaujímá přední místo v evropské vědecké špičce. Proto je Teologická fakulta JU moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Již čtyřikrát získala ocenění FAKULTA ROKU (v akademickém roce 2015/2016 první místo, v akademickém roce 2014/2015 druhé místo, v roce 2013/2014 a 2012/2013 první místo). Její ocenění je jasným ukazatelem kvality výuky a studijního prostředí, které vychází z odpovědí studentů a absolventů.
Proč studovat na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích?
V lednu 2016 jsme oslovili studenty Teologické fakulty JU v ČB s prosbou, zda mohou říci, proč studovat na Teologické fakultě. Zde jsou názory některých z nich….
Jak podat přihlášku?
Podmínky přijímacího řízení 2017/18
Podmínky přijímacího řízení 2017/18 - DOPLŇUJÍCÍ KOLO
Přijímací řízení 2017/18: důležitá data
Harmonogram přijímacího řízení
Přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/18 proběhnou 12. - 16. června 2017. Pozvánky byly odeslány elektronicky na zadanou e-mailovou adresu v přihlášce.
Nabízené studijní obory
Doporučená literatura k přijimacímu řízení
Jak probíhá kombinované studium?
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Informace o přijímacím řízení 2015/2016
Přijímací řízení proběhlo 8. - 12. 6. 2015 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 2. 9. 2015 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 17. 6. 2015. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Informace o přijímacím řízení 2016/2017
Přijímací řízení proběhlo 13. - 17. 6. 2016 pro všechny bakalářské a magisterské obory a dále pak 7. 9. 2016 pro obory Filozofie, Filozofie a religionistika, Teologie, Teologie služby a Učitelství náboženství a etiky. Přijímací zkoušky pro doktorské obory se konaly dne 22. 6. 2016 a pro obor Charitativní práce dne 21. 9. 2016. Zde najdete zprávy o průběhu a výsledcích přijímacích zkoušek včetně ukázek testů, popisu kritérií pro ústní pohovory apod.
Fotogalerie

MENU