Termíny a postup při odevzdání závěrečné práce

Termín odevzdání závěrečných prací je stanoven na 31. 3. 2017. Pro studenty kombinovaného studia je tolerován termín odevzdání 1. 4. 2017.


Informace pro studenty k žádostem o odložení termínu odevzdání závěrečné práce

 

Závěrečné práce studenti odevzdávají sekretářkám katedry. Příslušnost ke katedře je dána příslušností vedoucího práce.

Každá sekretářka má na stránkách katedry, v sekci Lidé na katedře, vyvěšeny hodiny pro odevzdání závěrečných prací.

 

Student odevzdává:

  • dva výtisky BP/DP – každý výtisk musí obsahovat text prohlášení o samostatném zpracování práce, vč. souhlasu ke zveřejnění práce (vzor - opatření rekotora 156/2010), a podpis studenta; a
  • CD s textem práce v PDF formátu – CD nesmí být vlepeno v BP/DP (odevzdává se zvlášť v obalu) a musí být nadepsáno „bakalářská/diplomová práce“; název práce; jméno studenta; rok obhajoby.

 

Při odevzdání závěrečné práce se dále kontroluje:

  • zápis zápočtu za seminář k BP nebo Diplomový seminář 2 – student si musí ohlídat zapsání zápočtu ve STAGu a donést sekretářce vytisknutý zápisový list A za LS 2016/2017 ze STAGu.
  • zda má student vyplněny ve STAGu příslušné údaje dle opatření rekotora 156/2010. (oddíl absolvent – vysokoškolské kvalifikační práce) (název práce shodný s názvem uvedeným ve výtisku práce), název v AJ, anotace, klíčová slova, vložený soubor BP/DP!…).

 

MENU