Trénink paměti - techniky, triky a hrátky s pamětí, aneb nedovolme mozku stárnout

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina senioři
Výukové cíle Udržení a zlepšení paměti kognitivních funkcí pro aktivní život.
Obsah kurzu Poznatky o fungování mozku, trénink paměti a koncentrace, mnemotechniky-dokonalá kompenzace nedokonalé paměti, vliv stárnutí na činnost mozku, hygiena paměti, aktivní a zdravý styl života seniorů.
Forma a metody výuky

Teorie, praxe, metody, kognitivní cvičení, logické úlohy, videa, podpůrné materiály, domácí úkoly.

Doporučená literatura

R. R. Geisslhart, Christiane Burkart: Trénink paměti a koncentrace, Grada Praha 2013
Petra Hirtlová: Kreativní mysl, VŠPSV Kolín 2013
J. Suchá: Zábavné kvízy pro každý věk, Portál Praha 2015
J. Vejsadová: Fitness pro mozek, Albatros Media 2018

Lektorské zabezpečení Hedvika Štolcpartová, aktivizační pracovník v sociálních službách – Trenér paměti III. stupně
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

Čtvrtek 10:00 – 11:30
Od 7.3 – 2. 5. 2019 (každý čtvrtek).
Výuka proběhne na učebně č. 114.

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 9
Příjem přihlášek 6.3.2019
Odborný garant Hedvika Štolcpartová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU