Tajemství trojjediného Boha

Tajemství trojjediného Boha

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost + U3V
Výukové cíle Uvést do problematiky – praktický význam obrazu Boha.
Obsah kurzu • Základní východiska trinitální teologie a spirituality
• Praktický význam obrazu Boha (Trojice a demokracie)
• Tajemství Trojice v Písmu
• Vývoj trojičního dogmatu
• Augustýnova trinitální nauka
• Základní témata klasické trinitologie
Forma a metody výuky Přednáška
Doporučená literatura Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitální teologie. Praha, Karmelitánské nakladatelství 2017. 3. vydání
Lektorské zabezpečení Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky Čtvrtky 15:30 – 17:00
10.10., 24.10., 7.11, 21.11., 5.12., 19.12.2019
Výuka bude probíhat na učebně č. 202.
Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 7. 10. 2019
Odborný garant Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU