Christologie

Christologie

2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost + U3V
Výukové cíle Seznámit účastníky se základními tématy současné christologie a s jejich významem pro duchovní život i praxi.
Obsah kurzu

Témata:

1 Co je christologie a její druhy
2. Christologie a spiritualita
3. Biblická východiska christologie SZ
4. Biblická východiska christologie NZ
5. Patristická christologie do roku 325
6. Patristická christologie 325-8. Století
7. Základní témata soteriologie

Forma a metody výuky Přednášky a diskuse ve skupině
Doporučená literatura

Ctirad Václav Pospíšil, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, 4. ed., Kostelní Vydří – Praha: Karmelitánské nakl. – Krystal 2010

C. V. Pospíšil – E. Krumpolc (eds.), Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969–2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry, Vydavatelství Univerzity Palackého: Olomouc 2017
Lektorské zabezpečení Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Rozsah kurzu 14 hodin
Termíny výuky Čtvrtky 15:50 – 17:50

1.10.; 15. 10.; 29.10.; 12.11.; 26.11.; 10.12.2020

(1.10.; 15. 10.; 29.10. – výuka v čase 15:50 – 17:50; 12.11.; 26.11.; 10.12. – výuka v čase 15:50 – 17:20)

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 24. 9. 2020
Odborný garant Prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU