Španělština pro seniory 8 (kurz pro mírně pokročilé)

Španělština pro seniory 8 (kurz pro mírně pokročilé)

2020/21 (zimní semestr) - dokončení kurzu z LS 2019/2020
Cílová skupina Senioři + U3V
Výukové cíle Účastníkům kurzu je umožněno aktivní studium cizího jazyka v menší skupině. Výuka je zaměřena na rozvoj jazykových znalostí a dovedností a procvičování paměti a myšlení. Tempo a metody výuky jsou přizpůsobené cílové skupině. Výuka nabízí pravidelná setkávání s vrstevníky v příjemné tvůrčí atmosféře. Kurz má praktické zaměření: cílem je domluvit se v zahraničí, přečíst cizojazyčný text… Navazuje na kurz Španělština pro seniory 7.
Obsah kurzu Základní gramatika, čtení a výslovnosti, slovní zásoba a především konverzace. Poznání kultury a reálií Španělska a vybraných zemí Latinské Ameriky.
Forma a metody výuky Výklad, práce s textem, analýza textu, kritické myšlení a diskuse.
Doporučená literatura Základní učebnice:
Macíková, O., Mlýnková, L. Španělština pro samouky a věčné začátečníky. Brno: Edika, 2012.
Lektorské zabezpečení doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky

středy 8.45 – 9.30 hod.
30.9.2020 - 6.1.2021

Poplatek 600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 23. 9. 2020
Odborný garant doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D., email: hzbudilova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU