Rozmanitosti (nejen) z českých dějin a jejich výročí v roce 2020

Rozmanitosti (nejen) z českých dějin a jejich výročí v roce 2020

2020/2021 (zimní semestr) - DOKONČENÍ KURZU Z LETNÍHO SEMESTRU
Cílová skupina Poučená veřejnost s hlubším zájmem o problematiku českých ději.
Výukové cíle

Kurz chce poskytnout základní orientaci ve vybraných kapitolách českých a církevních dějin. Popularizujícím způsobem posluchačům budou přiblížena zejména ta témata dějin, která byla či stále jsou předmětem odborné diskuse historiků.

Obsah kurzu

Kurz je koncipován do 3 bloků po 4 hodinách, ve kterých budou probírána následující témata:

 1. Církevní dějiny:
  1. První vatikánský koncil a problematika přijetí dogmatu o papežské neomylnosti, zánik papežského státu (150 let)
  2. Vznik národní církve - Církev československá (100 let)
  3. První slovanský papež - Jan Pavel II (100 let od narození)
 2. Osudové bitvy českých dějin
  1. Slavná vítězství roku 1420 a tzv. husitský král Jiří z Poděbrad (600 let)
  2. Bitva na Bílé hoře (400 let) a její rozdílné interpretace ve 20. stol.
 3. Tíživé osudy služebníků národa
  1. Božena Němcová (200 let od narození)
  2. Jan Šrámek, kněz a politik (150 let od narození)
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura

Po skončení každé přednášky mají účastnící kurzu možnost okopírovat prezentaci přednášky v PowerPointu.

Odborná literatura základní:

HANUŠ, Jiří a Jiří HANUŠ. První sněm celosvětové církve: první vatikánský koncil 1869-1870. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2001. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-79-8.

SVOBODA, Rudolf. Velký koncil na malém městě: první vatikánský koncil, Jan Valerián Jirsík a České Budějovice v letech 1869-1870. V Praze: Vyšehrad, 2016. Církevní dějiny. ISBN 978-80-7429-790-8.

HRABA, Vladimír. Víra, naděje, láska: počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské. V Hradci Králové: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2017. Poutník. ISBN 978-80-906490-4-0.

KRÄTZL, Helmut, Hubert GAISBAUER, Karl-Josef RAUBER, Alfons NOSSOL a Ivo FÜRER. Meine Kirche im Licht der Päpste: Von Pius XII. bis Franziskus. Innsbruck: Tyrolia-Verlag, 2016. ISBN 978-3-7022-3554-3.

BARTOŠ, František Michálek. Husitská revoluce. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. České dějiny.

BOUBÍN, Jaroslav. Hledání nové Evropy: projekt krále Jiřího. Praha: Historický ústav, 2015. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia. ISBN 978-80-7286-263-4.

UHLÍŘ, Dušan. Drama Bílé hory: česká válka 1618-1620. Brno: CPress, 2015. Zlomové okamžiky. ISBN 978-80-264-0151-3.

CHUDOBA, Bohdan. Španělé na Bílé Hoře: tři kapitoly z evropských politických dějin. Praha: Vyšehrad, 1945. Podlahova knihovna naučných spisů.

POLÁK, Josef. Dětství a mládí Boženy Němcové. Praha: Regulus, 1996. ISBN 80-901564-5-2.

POLÁK, Josef. Tři kapitolky o Barunce Panklové (Boženě Němcové). Praha: Tomáš Houška, 1992. ISBN 80-900704-2-6.

TRAPL, Miloš, Karel KONEČNÝ a Pavel MAREK. Politik dobré vůle: život a dílo msgre Jana Šrámka. V Praze: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-345-0.

Lektorské zabezpečení prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
Rozsah kurzu 12 hod rozdělených do 3 bloků po 4 hodinách
Termíny výuky

Kurz bude probíhat ve čtyřech skupinách:

SKUPINA A:
Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod.:  7. září, 21. září

SKUPINA B:
Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod.: 4. září, 2. října

SKUPINA C:
Pátky od 9.00 do cca 12.30 hod.: 25. září, 16. října, 23. října

SKUPINA D - Prachatice:
Pondělky od 9.00 do cca 12.30 hod.:  5. října, 26. října

 

Skupina A,B,C- vyučování probíhá vždy na učebně č. 204 v budově TF JU v ČB
Skupina D - Městský úřad Prachatice, Rožmberský sál

Poplatek 400 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků

20 pro skupinu A, B, C
20 pro skupinu D

Maximální počet účastníků

195 osob

* skupina A, B, C v ČB maximálně 65 osob/skupina

Příjem přihlášek do 28. 2. 2020 - pouze elektronicky – do poznámky nebo k názvu kurzu uveďte, kterou skupinu chcete navštěvovat (skupinu A, B, C)
Odborný garant prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D., weis@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU