Poutní cesta Via Nova (na Svatou Horu)

Poutní cesta Via Nova  (na Svatou Horu)

 

Akademický rok2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Aktivní veřejnost, předpokladem je fyzická zdatnost pro pěší túry. Půjdeme 3 dny cca 12km/den, U3V.
Výukové cíle - Přiblížit význam poutní cesty Via nova, její historii, trasu, významná místa.
-  Pojednat o duchovních,  i jiných rozměrech putování, o poutních místech, historii poutí, jejich významu a přípravě na ně
- Poznat část poutní cesty v rámci třídenního putování
Obsah kurzu

Přednášky zaměřené na představení poutní cesty Via nova:

Matin Vintíř Polák: VIA NOVA, vznik projektu na straně Rakouska, vývoj projektu přes hranice do Dolního Bavorska

Martin Vintíř Polák: Pouť jako prapočátek turistiky. Co je to náš kulturně-duchovní prostor a poutní cesty v tomto prostoru

Martin Vintíř Polák: Psychologie poutě, příprava, cesta tam, cesta zpět, výbava, pouť jako ztišení, pouť jako emigrace

Třídenní putování na Svatou Horu
Forma a metody výuky monologická, dialogická - přednášky s navazující diskuzí, exkurze
Doporučená literatura

Jiří Černý, poutní místa českobudějovické diecéze, Nový Pelhřimov 2013

Milan Pokorný,  Poutní tradice Šumavy (Sušicko) 2002

Zdeněk Šmíd, Cejch; Zdeněk Šmíd, Expedice k Čechožroutům; Jsme Evropané? Vydalo Prago Media 1996

Karel Skalický, Církev v Evropě, Evropa v církvi

Lektorské zabezpečení Mgr.Martin Vintíř Polák ,ThLic. Michaela Vlčková
Rozsah kurzu 6 hod přednášky, závěrečné kolokvium 2 hod, 3 dny zájezd
Termíny výuky

Pouť:  26. - 28. 9. 2020

Přednášky: 10.11., 24.11., 1.12.2020

Závěrečné kolokvium: 8.12.2020
Poplatek 1 700 Kč (včetně dopravy a ubytování)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 25
Maximální počet účastníků 29
Příjem přihlášek do 15. 9. 2020
Odborný garant

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Storno podmínky UPOZORNĚNÍ: Pro kurz Poutní cesta Via Nova (na Svatou Horu) neplatí storno podmínky stanovené Řádem celoživotního vzdělávání ze dne 20. října 2017.
Z důvodu nutnosti hradit náklady na exkurzi, která je součástí kurzu, předem nelze přihlášku stornovat a po jejím přijetí ze strany TF JU se zavazujete k zaplacení kurzovného v plné výši a částka je již nevratná. Děkujeme za pochopení.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU