Péče o duchovní rozměr člověka - 1. semestr studia

Péče o duchovní rozměr člověka - 1. semestr studia

Akademický rok2019/20 (zimní)
Cílová skupina Senioři 55+
Výukové cíle Získání poznatků z humanistických a teologických předmětů.
Obsah kurzu

1. semestr – zimní semestr

 1. Úvod do studia metodologie zpracování seminárních prací (Mgr. Věra Suchomelová) - 4. 10. 2019
 2. Úvod od práce s PC – uživatel programu Word (Mgr. Martina Pavelková) - 18. 10. 2019
 3. Politická psychologie (prof. PhDr. Milan Nakonečný) - 1. 11. 2019
 4. Rodina včera a dnes - psychologický pohled (PhDr. Věra Müllerová) - 15. 11. 2019
 5. Psychologie C. G. Junga (prof. PhDr. Milan Nakonečný) - 29. 11. 2019
 6. Pedagogické úkoly ve stáří (Mgr. Věra Suchomelová) - 13. 12. 2019
 7. Závěrečné kolokvium - 24.1.2020 (pozor, změna termínu)


2. semestr – letní semestr

 1. Kapitoly z dějin filosofie
 2. Významné osobnosti české filosofie
 3. Úvod do filosofické etiky
 4. Úvod do teologické etiky I.
 5. Úvod do teologické etiky II.
 6. Úvod do logoterapie
 7. Závěrečné kolokvium


3. semestr – zimní semestr

 1. Základy biblické archeologie
 2. Teologie stvoření
 3. Významné události Starého zákona a jejich exegetický výklad
 4. Významné osobnosti Starého zákona
 5. Mudroslovná literatura ve Starém zákoně
 6. Theodicea: o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla
 7. Závěrečné kolokvium


4. semestr – letní semestr

 1. Evangelia I. 
 2. Evangelia II. 
 3. Starokřesťanská literatura I. 
 4. Starokřesťanská literatura II.
 5. Symbol a jeho význam v rozvoji náboženského myšlení
 6. Antropologický aspekt představy Boha a možnosti  jeho rozvoje
 7. Závěrečné kolokvium


5. semestr – zimní semestr

 1. Filosofie, teologie, přírodní vědy
 2. Náboženská zkušenost
 3. Pedagogika chrámového prostoru
 4. Umění a náboženská zkušenost
 5. Filosofie, teologie, humanitní vědy
 6. Duch a místo- estetika prostoru
 7. Závěrečné kolokvium


6. semestr – letní semestr ak. roku

 1. Základy filosofického myšlení
 2. Argumentace a kritické myšlení
 3. Metoda filosofického dialogu
 4. Filosofie pro život I.
 5. Filosofie pro život II.
 6. Filosofie pro život III.
 7. Závěrečné kolokvium
Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura Bude upřesněno na začátku výuky.
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 32 hodin/semestr
Termíny výuky

Pátky 9:00 - 12:00 (4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 2019, 24.1.2020)
Výuka bude probíhat na učebně č. 210.

Poplatek 600 Kč/semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 10
Termín přihlášení 27. 9. 2019
Odborný garant doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU