Péče o duchovní rozměr člověka - 2. semestr studia

Péče o duchovní rozměr člověka - 2. semestr studia

Akademický rok2019/20 (letní)
Cílová skupina Senioři 55+
Výukové cíle Získání poznatků z humanistických a teologických předmětů.
Obsah kurzu

2. semestr – letní semestr

21.2.2020 Úvod do teologické etiky I. (doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.)

6.3.2020 Úvod do filosofické etiky (PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.)

20.3.2020 Významné osobnosti české filosofie (Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.)

3.4.2020 Úvod do teologické etiky II. (doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.)

17.4.2020 Úvod do logoterapie (Mgr. Barbora Wernerová)

24.4.2020 Kapitoly z dějin filosofie (doc. Daniel Heider, Ph.D.)

 

22.5.2020 Závěrečné kolokvium (Heider, Novák, Šimek, Wernerová)


3. semestr – zimní semestr

 1. Základy biblické archeologie
 2. Teologie stvoření
 3. Významné události Starého zákona a jejich exegetický výklad
 4. Významné osobnosti Starého zákona
 5. Mudroslovná literatura ve Starém zákoně
 6. Theodicea: o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla
 7. Závěrečné kolokvium


4. semestr – letní semestr

 1. Evangelia I. 
 2. Evangelia II. 
 3. Starokřesťanská literatura I. 
 4. Starokřesťanská literatura II.
 5. Symbol a jeho význam v rozvoji náboženského myšlení
 6. Antropologický aspekt představy Boha a možnosti  jeho rozvoje
 7. Závěrečné kolokvium


5. semestr – zimní semestr

 1. Filosofie, teologie, přírodní vědy
 2. Náboženská zkušenost
 3. Pedagogika chrámového prostoru
 4. Umění a náboženská zkušenost
 5. Filosofie, teologie, humanitní vědy
 6. Duch a místo- estetika prostoru
 7. Závěrečné kolokvium


6. semestr – letní semestr ak. roku

 1. Základy filosofického myšlení
 2. Argumentace a kritické myšlení
 3. Metoda filosofického dialogu
 4. Filosofie pro život I.
 5. Filosofie pro život II.
 6. Filosofie pro život III.
 7. Závěrečné kolokvium

1. semestr – zimní semestr

4. 10. 2019 Úvod do studia metodologie zpracování seminárních prací (Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.)
18. 10. 2019 Úvod od práce s PC – uživatel programu Word (Mgr. Martina Pavelková)
1. 11. 2019 Politická psychologie (prof. PhDr. Milan Nakonečný)
15. 11. 2019 Rodina včera a dnes - psychologický pohled (PhDr. Věra Müllerová)
29. 11. 2019 Psychologie C. G. Junga (prof. PhDr. Milan Nakonečný)
13. 12. 2019 Pedagogické úkoly ve stáří (Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.)
24. 1. 2020 Závěrečné kolokvium (Müllerová, Nakonečný, Suchomelová)

Forma a metody výuky Monologická (výklad)
Doporučená literatura Bude upřesněno na začátku výuky.
Lektorské zabezpečení kolektiv vyučujících TF JU
Rozsah kurzu 32 hodin/semestr
Termíny výuky

Pátky 9:00 - 12:00 (21.2., 6.3., 3.4., 17.4., 24.4., 22.5.2020
Výuka bude probíhat na učebně č. 117.

Poplatek 600 Kč/semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 10
Termín přihlášení 27. 9. 2019
Odborný garant doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU