Křesťanské umění: architektura, text, hudba

Křesťanské umění: architektura, text, hudba

Akademický rok2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Senioři, veřejnost + U3V
Výukové cíle Posluchači si vytvoří základní pohled na dějiny západního křesťanského umění obecně v Evropě i konkrétně na našem území. V průběhu semestru se budeme věnovat způsobům propojení prožitku krásna s náboženskou naukou (ikonografie) a rituálem (bohoslužby). Základním rámcem pro naše společné přemýšlení bude sakrální architektura (kostely, katedrály a kláštery), umělecké předměty (malířství, sochařství, umělecké řemeslo), náboženský text (legendy) a duchovní hudba (gregoriánský chorál, duchovní písně, skladby pro nástroje).
Obsah kurzu 1. Teoretický úvod do problematiky
2. Byzantské a románské umění
3. Gotika
3. Renesance
4. Baroko
6. Neostyly a 20. století
Forma a metody výuky Přednášky kombinované se seminárními částmi. Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), společná práce s textem.
Doporučená literatura 1. Pijoan, J.: Dějiny umění. Sv. III.-VII. Praha: Knižní klub/Balios 1998/1999.
2. Deset století architektury. Sv. I.-VI. Praha: Správa Pražského hradu/DaDa 2001.
Lektorské zabezpečení Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky

Čtvrtky - liché týdny 9.00-12.00
10. 10., 31. 10. (změna termínu), 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2019,16. 1. 2020
Výuka bude probíhat na učebně č. 111.

Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 14
Příjem přihlášek 7. 10. 2019
Odborný garant Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.;  Katedra filosofie a religionistiky TF JU, email: klapetek@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU