Baroko: umění, architektura, krajina

Baroko: umění, architektura, krajina

Akademický rok2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Senioři, veřejnost + U3V
Výukové cíle Posluchači si vytvoří základní pohled na dějiny baroka obecně v Evropě i konkrétně na našem území. Budeme se věnovat náboženskému umění a architektuře (kostelíky, chrámy, kláštery) a světskému stavitelství (zámky, paláce, pevnosti, venkovská sídla). Nedílnou součástí kurzu bude téma barokní krajiny (zahrady, poutní areály apod.).
Obsah kurzu

1. Úvodní hodina
2. Kostely a katedrály
3. Kláštery a poutní místa
4. Venkovské zámky a městské paláce
5. Zahrady, krajina a vesnická sídla
6. Pevnosti a vojenské stavby

Forma a metody výuky Přednášky kombinované se seminárními částmi. Monologická metoda (výklad, přednáška, instruktáž), společná práce s textem.
Doporučená literatura

Kotalík, J. T.: Deset století architektury. Sv. IV. Praha: Správa Pražského hradu/DaDa 2001.

Mikulec, J.: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha: Grada 2013.

Pijoan, J.: Dějiny umění. Sv. VII. Praha: Knižní klub/Balios 1999.

Vlnas, V.: Praha barokní. Praha: Karolinum 2017.
Lektorské zabezpečení Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 24 hodin
Termíny výuky

Čtvrtky 9.00-12.00

8. 10., 15.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.2020

Poplatek 700 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 13
Příjem přihlášek do 1.10.2020
Odborný garant Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.;  Katedra filosofie a religionistiky TF JU, email: klapetek@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU