Dílny autorské tvorby

Dílny autorské tvorby

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost + U3V
Výukové cíle Cesta k vlastnímu sebereflektování autorského a autentického postoje k vlastní tvorbě bez ohledu na umělecký talent.
Obsah kurzu Psaní a čtení vlastních textů, vlastní dramatické experimentace v prostoru, shrnující reflexe a přednášky, hledání cest k autorskému tvaru v literární či dramatické formě.
Forma a metody výuky Jednání v experimentální dramatické situaci, následné reflexe, diskuze, přednáška.
Doporučená literatura Ivan Vyskočil – Nedivadlo Ivana Vyskočila
Stanislav Suda – Experimentální dramatika
Eugen Fink – Oáza štěstí
Lektorské zabezpečení Doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Rozsah kurzu 24 hodin 
Termíny výuky

Čtvrtek - sudé týdny (1x za 14 dnů, 4 vyučovací hodiny)
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.2019
Výuka probíhá od 9:00 do 12:30 na učebně 4.10.

Poplatek 1 100 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 30. 9. 2019
Odborný garant Doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU