Univerzita pro prarodiče a vnoučata

Akademický rok2019/20
Cílová skupina Senioři, děti 6 – 12 let (dvojice 1+1)
Výukové cíle Mezigenerační porozumění a dialog, rozvoj kritického myšlení, jednoduchých mnemotechnik, poznatků z oblasti historie, výtvarného umění, hudby.
Obsah kurzu

Paměť a jak ji cvičit (Věra Suchomelová) - 18.10.2019

Mučedníci a hrdinové (Martin Weis) - 8.11.2019

Literatura není věda!  (Helena Zbudilová) - 13.12.2019

Dobro a zlo nejen v pohádkách (Martina Pavelková) - 10.1.2020

Hudbohraní (Karel Ochozka) - 21.2.2020

Básníci v nás (Jiří Pokorný) - 6.3.2020

Město jak ho neznáte (Michal Urban) - 3.4.2020

Stavíme gotickou katedrálu (Michal Filip) - 15.5.2020

Slavnostní ukončení…a zase ta paměť : -) (Věra Suchomelová) - 29.5.2020
Forma a metody výuky Formy: cyklická, skupinová, samostatná práce, exkurze.  Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické
Doporučená literatura Buzan, T. Myšlenkové mapy pro děti, BizBooks 2013
Lektorské zabezpečení Věra Suchomelová, Martina Pavelková, Karel Ochozka, Helena Zbudilová, Martin Weis, Michal Filip, Jiří Pokorný
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

pátky vždy od 15:00 do 17:00

18.10.2019 - 29.5.2020

Výuka bude probíhat na následujících učebnách:
18.10., 8.11. - učebna č. 4.07
13.12., 10.1. - učebna 204
Učebny na LS budou upřesněny.

Poplatek 1000 Kč (za jednu dvojici)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10 dvojic
Příjem přihlášek do 11. 10. 2019
Odborný garant Mgr. Věra Suchomelová, e-mail: suchomelova@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Zajímavosti

Rozhovor v Českém rozhlase České Budějovice z 29. 11. 2015, v čase: 38:03 – 42:50

Článek v Českobudějovickém deníku z 9.3.2015

Fotogalerie

Fotogalerie v Českobudějovickém deníku