Znaková řeč 2

Znaková řeč 2

Akademický rok2021/22 (zimní i letní semestr) - dokončení z roku 2020/21
Cílová skupina Zájemci o znakovou řeč.
Výukové cíle Prohloubení znalostí a dovedností k základní komunikaci s neslyšícími, zejména s dětským kolektivem. Pochopení základních principů stavby znakové řeči, praktické zvládnutí znakové řeči na úrovni možné komunikace. Technika výcviku, pomocné materiály. Orientace na využitelnost v přímém kontaktu se sluchově  postiženými jedinci - jak ve školní, tak i v běžné životní praxi.
Obsah kurzu Společenský styk.
Rodina, komunikace v rodině.
Bydlení, činnosti v domácnosti.
Nakupování, oblečení, čísla, barvy.
Volný čas a sport.
Jídlo a restaurace. Cestování.
Časové údaje, počasí.
Příroda, zvířata. Zdraví, nemoc a léčení.
Nehoda, záchranná služba.
Povolání, zaměstnání, politika, úřady.
Forma a metody výuky Seminář s praktickou výukou.
Doporučená literatura BORT,J. a kol. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. Naděje, 2001.
POTMĚŠIL,M. Všeobecný slovník českého jazyka.Fortuna,2002
RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč.Septima,1997
RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Septima, 2001.
Lektorské zabezpečení Mgr. Marie Růžičková
Rozsah kurzu 42 hodin
Termíny výuky

Sobota 11.30-13.45 (výuka cca 1x14 dnů)

Termíny výuky: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2021, 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3.2022

Poplatek 3 000 Kč za celý kurz (je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek do 5. 9. 2020
Odborný garant Mgr. Marie Růžičková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU