Základní kurz pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na předškolní vzdělávání

 

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina

Navazující kurz pro úspěšné absolventy kurzu Úvod do pedagogiky Fr. Ketta nebo pro další zájemce, kteří tento kurz absolvovali v minulých letech.

Výukové cíle

Absolventky/ absolventi získají:

  • Znalost základních didaktických principů, forem, metod a dalších specifických způsobů práce pedagogického směru a dovednost je aplikovat v praxi.
  • Dovednost vytvářet a realizovat vzdělávací nabídku na aktuální téma konkrétní vzdělávací oblasti nebo jako didaktický projekt pro skupinu dětí v rámci preprimárního a primárního vzdělávání včetně dětí mladších dvou let.
  • Kompetenci uplatňovat přístupy pedagogického konceptu v rámci klimatu pedagogického zařízení a v rámci řízení a managementu školy.
Obsah kurzu

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny, nejen v křesťansky zaměřených školách.
Způsoby práce uvedeného pedagogického směru jsou efektivním prostředkem, jak u dětí předškolního a mladšího školního věku podporovat v souladu s RVP PV a ZV prosociální kompetence se zaměřením na všímavost a ohleduplnost k životu a světu.

Forma a metody výuky Vedle obvyklých skupinových metod práce formy a metody vlastní pedagogice Franze Ketta.
Doporučená literatura

Havel, T. C., Muroňová, E., Ederová, M. (2008) Aby malé bylo velké. Brno: Kartuziánské nakladatelství.

Havel, T. C., Muroňová, E., Neubauer, H. (2015) Gespräche mit Franz Kett. Über sein Leben und seine Pädagogik. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag.

Lektorské zabezpečení

Eva Muroňová, Ph. D.

Tomáš Havel, Dr. theol.

Rozsah kurzu 160 výukových hodin
Termíny výuky

21. – 22. 1. 2022
18. – 19. 2. 2022
18. – 19. 3. 2022
22. – 23. 4. 2022
20. – 21. 5. 2022
17. – 18. 6. 2022
1. – 2. 8. 2022
23. – 24. 9. 2022
21. – 22. 10. 2022
25. – 26. 11. 2022
9. – 10. 12. 2022

Čas výuky

pátek 9:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

Místo konání Fakulta rybářství a ochrany vod JU, MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, 389 01 Vodňany, http://www.mevpis.cz
Poplatek

23 000 Kč (Cena zahrnuje kurzovné a stravu ceně 7 700 Kč).

Cena nezahrnuje ubytování.

(je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 25
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 12. 1. 2022
Odborný garant
Tomáš Havel, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Objednávka ubytování

Pro rezervaci ubytování (v areálu MEVPIS) budete kontaktování e-mailem. Upozorňujeme, že ubytovací kapacita je omezená, proto své ubytování rezervujte včas. Cena za ubytování činí buď 300,- / os. / noc (při obsazení pokoje 2 osobami) nebo 400,- / os./ noc (při obsazení pokoje jednou osobou). Tzn. že částka je zde variabilní dle toho zvoleného ubytování.

Ubytování není součástí účastnického poplatku! V případě, že budete chtít ubytování hradit fakturou, prosím, uveďte do e-mailu fakturační adresu vč. IČ.

Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


MENU