Výtvarné techniky v arteterapii (kresba a malba)

Výtvarné techniky v arteterapii (kresba a malba)

Akademický rok2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Pedagogičtí a sociální pracovníci
Výukové cíle Využití některých metodických postupů arteterapie pro práci s klienty (děti MŠ a 1. st. ZŠ,  ÚSP, výchovná zařízení, domovy důchodců, …) Učastníci sami získávají svou výtvarnou zkušenost a zážitky s tvorbou vlastních artefaktů a prohlubují schopnosti a dovednosti interpretace tvorby klienta a jeho vedení. Zážitková forma práce ve skupině.
Obsah kurzu Některé výtvarné techniky v arteterapii. Výtvarné metafory poruch kognitivního a emočního vývoje a výtvarně metodické přístupy k jejich možné úpravě.
Forma a metody výuky Seminář s praktickou výukou.
Doporučená literatura CASEOVÁ, C.;DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi.Portál,1995.
Lektorské zabezpečení Mgr. Marie Růžičková
Rozsah kurzu 30 hodin
Termíny výuky

Soboty od 11:30 do 16:00

12.10., 26.10., 9.11., 23. 11., 7.12.2019

Poplatek 2 100 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek 5.10.2019
Odborný garant Mgr. Marie Růžičková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU