Vyřežte si na Vánoce vlastní betlém

Akademický rok

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost
Výukové cíle Praktické seznámení se základy řemeslné tradice betlémářství na jihu Čech.
Přiblížení evangelijního příběhu Vánoc praktickou formou.
Obsah kurzu

Kurz propojí praktické dovednosti s teologickým obsahem, kdy absolventi pod vedením řezbáře Jaroslava Frencla budou z lipového dřeva po 18 hodin vyřezávat základní figury betlému (Svatou rodinu).  Kurz bude završen výstavou betlémů v prostorách TF s možností požehnání figur.

Potřebné vybavení bude k dispozici na místě.

Forma a metody výuky

Vyřezávání vlastního betlému

Lektorské zabezpečení

Jaroslav Frencl patří mezi současné nejvýznamnější jihočeské řezbáře.

Učí na střední průmyslové škole řezbářství mezi studenty oboru designu. Sám vyřezává již přes padesát let, specializuje se na skříňové betlémy
Rozsah kurzu 18 hodin
Termíny výuky

soboty 19.10., 2.11., 30.11. 2019

vždy 10:00-15:00

Kurz proběhne v prostorách Střední průmyslové školy ve Volyni. (Resslova 440)

Poplatek 3000 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Maximální počet účastníků 10
Příjem přihlášek 10.10. 2019
Odborný garant
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU