Územní a místní samospráva

Územní a místní samospráva

Akademický rok

2019/20 (zimní semestr)
Cílová skupina Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí působit v orgánech státní správy, samosprávy (zejména Úřad práce, OSPOD, Správa sociálního zabezpečení ….), a to zejména podle služebního zákona (získání znalostí pro úřednickou zkoušku)
Výukové cíle Umožnit účastníkům v souladu s právními normami získat patřičné poznatky zejména z oblasti právních norem územní a místní samosprávy.
Obsah kurzu Cílem kurzu je poskytnou účastníkům aktuální teoretické i praktické informace z oblasti územní samosprávy jakož odvětví veřejného sektoru. Kurz se zaměřuje na princip a postavení územních samosprávných celků v rámci ČR s důrazem na porozumění finančním vztahům.
Forma a metody výuky Přednášky + presentace, diskuse, cvičení s převahou aplikace analytických a komparativních metod při řešení sociálně-ekonomických souvislostí.
Doporučená literatura Budou předloženy studijní materiály v elektronické podobě.
Lektorské zabezpečení Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Rozsah kurzu 8 hodin
Termíny výuky 2.11.2019 (9:00 - 16:00)
Výuka proběhne na uč. 112.
Poplatek 650 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek 26. 10. 2019
Odborný garant Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., e-mail: jsetek@ef.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU