Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Psychologické aspekty vedení a řízení lidí

Akademický rok

2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Zájemci o CŽV – vedoucí pracovníci, personalisté, lidé z pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci, asistenti, sociální pracovníci, úředníci, pracovníci neziskového sektoru, zájemci z oboru PR, HR, atp.
Výukové cíle Seznámit účastníky se základními psychologickými aspekty vedení a řízení lidí.
Obsah kurzu

* Ujasnění pojmů – rozdíl leader vs. manager.
* Vlastnosti a znaky leadera / managera.
* Styly vedení a jejich využití v praxi v návaznosti na motivaci pracovníků.
* Skupinová dynamika a možnosti jejího využití.
* Využití SMART úkolu a SWOT analýzy v praxi.

Forma a metody výuky Přednáška s diskusí (interaktivní - dialogická forma), praktická cvičení, nácvik. Důraz bude položen na praktické nácviky dovedností za využití různých metod.
Doporučená literatura

Odborná literatura bude předána garantem předmětu

Lektorské zabezpečení Mgr. Bohuslav Jäger
Rozsah kurzu 6 hodin
Termíny výuky 22.1.2021
Poplatek 800 kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 14.1.2020
Odborný garant Mgr. Bohuslav Jäger, psychosluzby@email.cz
http://www.psycholog-kouc.cz/index.html
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o účasti
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU