Úvod do pedagogiky Franze Ketta

 

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina

Učitelé preprimárního a primárního stupně, vychovatelé, zájemci o pedagogiku Franze Ketta.

Výukové cíle

Absolventky/ absolventi získají:

  • Základní vhled do filozofických, teologických a psychologických základů pedagogického směru.
  • Vhled do stavby jednotky a základních didaktických principů a dalších specifických způsobů práce pedagogického směru.
  • Dovednost realizovat vzdělávací jednotku podle stanoveného metodického postupu a modifikovat ji pro vlastní praxi.
Obsah kurzu

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny, nejen v křesťansky zaměřených školách.

Způsoby práce uvedeného pedagogického směru jsou efektivním prostředkem, jak u dětí předškolního a mladšího školního věku podporovat v souladu s RVP PV a ZV prosociální kompetence se zaměřením na všímavost a ohleduplnost k životu a světu.

Forma a metody výuky Vedle obvyklých skupinových metod práce formy a metody vlastní pedagogice Franze Ketta.
Doporučená literatura

Havel, T. C., Muroňová, E., Ederová, M. (2008) Aby malé bylo velké. Brno: Kartuziánské nakladatelství.

Havel, T. C., Muroňová, E., Neubauer, H. (2015) Gespräche mit Franz Kett. Über sein Leben und seine Pädagogik. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag.
Lektorské zabezpečení

Eva Muroňová, Ph. D.

Tomáš Havel, Dr. theol.

Rozsah kurzu 40 výukových hodin
Termíny výuky

8. – 9.10.2021
12. – 13.11.2021
10. – 11.12.2021

Čas výuky

pátek 9:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

Místo konání Fakulta rybářství a ochrany vod JU, MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, 389 01 Vodňany, http://www.mevpis.cz
Poplatek 3 800 Kč (Cena zahrnuje kurzovné a stravu. Cena nezahrnuje ubytování.)

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 25
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 30. 9. 2021
Odborný garant
Tomáš Havel, Dr. theol.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Objednávka ubytování

Pro rezervaci ubytování (v areálu MEVPIS) budete kontaktování e-mailem. Upozorňujeme, že ubytovací kapacita je omezená, proto své ubytování rezervujte včas. Cena za ubytování činí buď 300,- / os. / noc (při obsazení pokoje 2 osobami) nebo 400,- / os./ noc (při obsazení pokoje jednou osobou). Tzn. že částka je zde variabilní dle toho zvoleného ubytování.

Ubytování není součástí účastnického poplatku! V případě, že budete chtít ubytování hradit fakturou, prosím, uveďte do e-mailu fakturační adresu vč. IČ.

Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


 
MENU