Lektorská dílna

Lektorská dílna

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Lektoři, pedagogové a další zájemci o vzdělávání.
Výukové cíle Představení vybraných metod a pomůcek s ukázkou jejich aplikace v praxi.
Obsah kurzu

Potřebujete nové náměty pro svou práci a načerpat inspiraci?
V rámci workshopu se potkáte s dalšími kolegy a kolegyněmi. Podělte se s nimi o své zkušenosti z praxe, přineste své nápady a představte je ostatním.

A co si ze setkání na oplátku odnesete Vy? Spoustu nápadů od ostatních, jak obohatit Vaši výuku, zpětnou vazbu na Vámi používané metody/pomůcky a také informaci o tom, jak dokážete dané metody/pomůcky vysvětlit ostatním, aby je dokázali v praxi použít. V rámci workshopu se dozvíte o různých metodách a pomůckách, které používají ve své výuce další účastníci a vše si rovnou vyzkoušíte v praxi.

Metody a pomůcky využívané k

  • představení lektora a účastníků a k jejich motivaci
  • předávání znalostí a dovedností
  • opakování a procvičování učiva
  • kontrole a vyhodnocování naučeného

Před-práce – vyplnění alespoň tří metodických listů používaných metod a pomůcek a jejich zaslání na karaskova@jcu.cz nejpozději týden před termínem konání. Vyplněné metodické listy od všech přihlášených pak účastníci dostanou na kurzu jako základní podpůrný materiál.
Forma a metody výuky

Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, diskuze, instruktáž, skupinová výuka.

Doporučená literatura

BEERMANN, Susanne, SCHUBACH, Monika a Ortrud E. TORNOW. Hry na semináře a workshopy. 124 kreativních her. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5514-4.

KLEIN, Zamyat M. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4023-2.

KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce. Příručka moderního pedagoga. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-043-1.

LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.

TRDÁ, Jana. Lektorské finty. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3675-4.
Lektorské zabezpečení

Mgr. et Mgr. Martina Karásková

Rozsah kurzu 4 hodiny
Termíny výuky

18.12.2021 od 13:00 do 16:15 

Poplatek

600 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictvím e-mailu před začátkem kurzu.
Minimální počet účastníků 5
Maximální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 10. 12. 2021
Odborný garant Mgr. et Mgr. Martina Karásková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením kurzu není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU