Juniorská univerzita

Juniorská univerzita

Akademický rok2018/19 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Studenti středních škol a druhého stupně víceletých gymnázií
Výukové cíle

1) Přiblížit středoškolákům srozumitelným a zkušenostním způsobem akademické prostředí a umožnit jim, aby se samy přesvědčily o tom, že vědecky objevovat svět může být zábava.

2) Umožnit studentům poznávat svět náboženství a svět vědy ve vzájemném dialogu.

3) Studenti si pokládají otázky a společně s lektory na ně hledajíodpovědi.

4) Studenti se naučí získávat potřebné údaje novým a zajímavým způsobem.
Obsah kurzu

Studenti se zde budou moct seznámit s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. Jednotlivá setkání budou vždy tematicky zaměřená a jejich cílem bude hledání odpovědí na otázky, které si děti v tomto věku často pokládají, a to z pohledu konkrétních humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky. Každé setkání bude mít vždy svoji naukovou i diskuzní část, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

 

12. 10. 2018 Symboly světových náboženství
Na tomto setkání v rámci Juniorské univerzity se společně podíváme na jednotlivé symboly světových náboženství. Začneme se symboly monoteistických náboženství – judaismus, křesťanství a islám. Ukážeme a vysvětlíme si významy jednotlivých symbolů a jejich role v náboženském životě. Neopomeneme také symboly v buddhismu a hinduismu, které hrají důležitou roli v náboženské praxi.

9. 11. 2018 Labyrintem světa médií
Studenti budou mít příležitost nahlédnout do mediálního světa a naučí se v něm lépe orientovat. Dozvědí se, že každý novinář musí dodržovat etický kodex a procvičí si své kritické myšlení, které jim pomůže orietovat se ve spletité síti mediálních informací. Na závěr budou mít také příležitost diskutovat o aktuálních tématech jakým je mediální manipulace, fake news či dezinformace.


23. 11. 2018 Filosofický workshop na téma "Co od nás svět očekává?"
Na tomto filosofickém workshopu se soustředíme především na okolní svět (společnost) a jeho očekávání směrem k nám. Očekávání se mohou týkat např. chování, vzdělání či osobního života. Skrze osobní reflexe, rozhovory a týmovou spolupráci se pokusíme "filosoficky" ponořit do tohoto (obtížného) tématu, které je nutně spojeno s dětstvím a dospíváním.


14. 12. 2018 Po nás potopa? Člověk a příroda
Smyslem tohoto bloku je ukázat jednotlivé typy vztahu člověka k přírodě, resp. poukázat na silné a slabé stránky těchto koncepcí. Studenti se seznámí s tzv "ekologickým desaterem", které je možným východiskem pro řešení vztahu
mezi člověkem a přírodou.


18. 1. 2019  Prachy nejsou všechno…?
Studenti se na tomto setkání zamyslí nad úlohou peněz ve svém životě. Budou mít také příležitost v diskuzi společně přemýšlet o tom, co je v jejich životech opravdu to nejpodstatnější.


22. 2. 2019 Co je to pravda?
Na tuto velice složitou filosofickou otázku, která se však hluboce dotýká našeho života budeme pomocí vlastního kritického myšlení a filosofických metod hledat různé odpovědi s našimi již známými a oblíbenými filosofy Václavem Peltanem a Lukášem Marešem.


22. 3. 2019 Globální pohádka o zlaté rybce
O tom, že rybolov už není jen obživou chudých rybářů, ale že se z něj stala komerční záležitost, plná lobbingu, globální ekonomiky i život ohrožující byznys nám přijde popovídat bioložka a potapěčka Martina Karásková, která se věnuje zejména výzkumu mořských želv a oceánologii.

26. 4. 2019 Vyfotit posvátno...
Co je to krása?  A jaký význam hraje v životě věřícího člověka? Kde se s krásou setkáváme? A má pro nás svůj "posvátný" rozměr? Abychom si mohli na tyto otázky odpovědět, potřebujeme prožít vlastní zkušenost. Diskuze se tedy bude odehrávat nad našimi fotografiemi, které si v rámci tohoto kurzu pořídíme a navštívíme přitom církevní památky, sakrální prostory i přírodní krajinu v nedalekém okolí naší fakulty.

17. 5. 2019 Nástrahy onlajnu
Dnešní mladí lidé se často ocitají kromě toho reálného, také v "kyberprostoru", kde na ně číhá spoustu nástrah. O možnostech, jak těmto nebezpečím předcházet a o "etice" na síti budeme diskutovat společně se dvěmi odborníky, Michalem Kaczorem a Nicol Emrovou, kteří se prevenci těchto rizik věnují.

14. 6. 2019 K čemu (dnes) latina?
Je latina opravdu "mrtvý jazyk", jak to luštíme v křížovkách? Nebo se dá ještě k něčemu využít? Proč je dobré i dnes dobré znát latinský jazyk a v čem je zajímavý nám přijdou vyprávět teologové Vojtěch Šimek a Jakub V. Zenter. Protože se bude jednat o poslední hodinu v tomto akademickém roce, nebude chybět ani slavnostní předání osvědčení.

Forma a metody výuky Přednášky, workshopy, exkurze, diskuze, skupinové výzkumné projekty
Doporučená literatura Bude stanovena jednotlivými lektory v průběhu kurzu.
Lektorské zabezpečení Vyučující Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozsah kurzu

Kurzy budou rozděleny semestrálně (v souladu s akademickým rokem).

Termíny výuky

V pátky od 15.15 – 17.00 hod. (dva 45 min. bloky, a jedna 15 min. přestávka)

12.10., 23.11., 14.12. 2018, 18.1., 22.2., 22.3., 26.4., 17.5., 14.6.2019

Poplatek 600 Kč za semestr

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek do 3. 10. 2018
Odborný garant Mgr. Veronika Iňová, kontakt: detskauniverzita@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Prezentace vlastního badatelského projektu (skupinová práce).

Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


MENU