Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím královstvíJežíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království 

Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království 

Název kurzu

Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království

Akademický rok2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost s vážnějším zájmem o historickou postavu Ježíše z Nazareta.
Výukové cíle

Cílem kurzu je představit dvě důležitá témata z oblasti bádání o historickém Ježíšovi.

1. Postava Jana Křtitele a vztah Ježíše k němu: Jan Křtitel podle novozákonních evangelií; význam Ježíšova křtu Janem; vliv Jana Křtitele na Ježíše a na jeho učení. 

2. Boží království jako ústřední téma Ježíšova kázání: jeho význam v židovské literární a teologické tradici před Ježíšovým vystoupením; Boží království jako budoucí eschatologická veličina už přítomně zakoušená v Ježíšových slovech a činech.
Obsah kurzu

1. Jan Křtitel – vystoupení, kázání, křest, smrt.

2. Ježíš a Jan Křtitel. 

3. Ježíšovo poselství o Božím království – židovské literární a teologické pozadí.

4. Ježíšovo poselství o Božím království – království budoucí eschatologické.

5. Ježíšovo poselství o Božím království – království už přítomné.

Forma a metody výuky Přednášky, rozhovor
Doporučená literatura

Pokorný, P. Ježíš Nazaretský. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Gnilka, J. Ježíš Nazaretský - poselství a historie. Praha: Vyšehrad, 2001.

Marguerat, D. Člověk z Nazaretu. (Co dnes vlastně víme o Ježíšovi). Jihlava: Mlýn, 1996.

Theissen, G. Galilejský. Historie bádání o Ježíši formou vyprávění. Praha: Kalich - Třebenice: Mlýn, 1996.

Trilling, W. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Fitzmyer, J. A. Co říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

Flusser, D. Ježíš. Praha: OIKOYMENH, 2002.

Machovec, M. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.

Brown, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.

Schubert, K. Ježíš ve světle tradiční židovské literatury. Praha: Vyšehrad, 2003.

Holtz, T. Ježíš z Nazareta. Praha: Vyšehrad, 1991.

Benedikt XVI. Ježíš Nazaretský. Brno: Barrister & Principal, 2007.
Lektorské zabezpečení ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Rozsah kurzu 10 hodin
Termíny výuky

 1.11., 8.11., 15.11., 22.11, 29.11. 2018

čtvrtky od 16.00

Poplatek 650 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 20. 10. 2018
Odborný garant ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

Název kurzu

Ježíš z Nazareta – Jan Křtitel a poselství o Božím království

Akademický rok2018/19 (zimní semestr)
Cílová skupina Veřejnost s vážnějším zájmem o historickou postavu Ježíše z Nazareta.
Výukové cíle

Cílem kurzu je představit dvě důležitá témata z oblasti bádání o historickém Ježíšovi.

1. Postava Jana Křtitele a vztah Ježíše k němu: Jan Křtitel podle novozákonních evangelií; význam Ježíšova křtu Janem; vliv Jana Křtitele na Ježíše a na jeho učení. 

2. Boží království jako ústřední téma Ježíšova kázání: jeho význam v židovské literární a teologické tradici před Ježíšovým vystoupením; Boží království jako budoucí eschatologická veličina už přítomně zakoušená v Ježíšových slovech a činech.
Obsah kurzu

1. Jan Křtitel – vystoupení, kázání, křest, smrt.

2. Ježíš a Jan Křtitel. 

3. Ježíšovo poselství o Božím království – židovské literární a teologické pozadí.

4. Ježíšovo poselství o Božím království – království budoucí eschatologické.

5. Ježíšovo poselství o Božím království – království už přítomné.

Forma a metody výuky Přednášky, rozhovor
Doporučená literatura

Pokorný, P. Ježíš Nazaretský. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Gnilka, J. Ježíš Nazaretský - poselství a historie. Praha: Vyšehrad, 2001.

Marguerat, D. Člověk z Nazaretu. (Co dnes vlastně víme o Ježíšovi). Jihlava: Mlýn, 1996.

Theissen, G. Galilejský. Historie bádání o Ježíši formou vyprávění. Praha: Kalich - Třebenice: Mlýn, 1996.

Trilling, W. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Fitzmyer, J. A. Co říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

Flusser, D. Ježíš. Praha: OIKOYMENH, 2002.

Machovec, M. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.

Brown, R. E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Úvod do christologie. Praha: Vyšehrad, 1998.

Schubert, K. Ježíš ve světle tradiční židovské literatury. Praha: Vyšehrad, 2003.

Holtz, T. Ježíš z Nazareta. Praha: Vyšehrad, 1991.

Benedikt XVI. Ježíš Nazaretský. Brno: Barrister & Principal, 2007.
Lektorské zabezpečení ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Rozsah kurzu 10 hodin
Termíny výuky

 1.11., 8.11., 15.11., 22.11, 29.11. 2018

čtvrtky od 16.00

Poplatek 650 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 8
Maximální počet účastníků 30
Příjem přihlášek do 20. 10. 2018
Odborný garant ThLic. Julius Pavelčík, Th.D.
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Kolokvium, osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU