Izrael – země Ježíše, Z Izraele do Jordánska a zpět

Izrael – země Ježíše, Z Izraele do Jordánska a zpět

Akademický rok2019/20
Cílová skupina Široká veřejnost se zájmem o judaismus.
Výukové cíle Význam biblických míst a jejich souvislost s dějinnými událostmi.
Obsah kurzu

Seznámit přítomné s biblickými a historicky významnými místy v Izraeli.

1.blok:
Stručné nastínění židovských dějin (výklad v celém bloku)
Židovská představa o Bohu
Hebrejská bible, její členění
Židovské tradice, náboženské slavnosti
Narození, svatba, pohřeb
2.blok:
Izrael, země Ježíše.
Výklad doprovázený projekcí obrázků biblických míst.
Betlém - místo narození Ježíše
Jeruzalém - chrám Božího hrobu, Golgota, Skalní dóm, Al-Aksa, Haifa, Perské zahrady, Jaffa, Galilejské jezero, Jordán, Tiberias atd.
3.blok:
Z Izraele do Jordánska a zpět.
Výklad doplněný projekcí obrázků biblických míst.
Ramon-unikátní přírodní kráter v Negevské poušti, Eilat, jordánská Akaba, poušť Wadí Ram, oběd s Beduiny, Petra skalní město, zpět do Eilatu, Timna park s doly krále Šalamouna, Kumrán, pevnost Masada, Mrtvé moře, Nazaret, Megido, Judská poušť, Hora pokušení, Mensa Christi, Kafarnaum..
Forma a metody výuky Mluvené slovo s doprovodem fotodokumentace.
Doporučená literatura

Rabi Šimon Gangfried – Kicur Šulchan Aruch
Stejskal – Pohřbívání a hřbitovy
Knihy Mojžíšovy
Gerhard Kroll - Po stopách Ježíšových
Historické knihy Starého Zákona
David Self - Encyklopedie světových náboženství
Radomír Malý - Církevní dějiny
Židé, dějiny, kultura
Gunter Stemberger - Úvod do Judaistiky
Paul Johnson - Dějiny židovského národa
Rabi Šlomo Ganzfield - Kicur Šulchan Aruch 1 a 2
Stanislav Segert - Synové světla a synové tmy
Zenon Kosidowski - Čo rozprávajú proroci; Na počátku bylo slovo
Newman, Sivan - Judaismus od A do Z
Korán

Lektorské zabezpečení

Ing. Miloš Suchánek

Před sedmi lety jsem navštívil Izrael, vybaven znalostí Starého Zákona a informacemi o biblických místech. Byl to silný emotivní zážitek osobně poznat místa, která jsem znal jen z literatury.  Když jsem k tomu přidal poznámky od průvodce, nacházel jsem po návratu domů další souvislosti, které bylo nutno objasnit. Za tři roky jsem vycestoval do Izraele znovu, tentokrát i do Jordánska. To už jsem byl o něco znalejší. Po návratu jsem využil možnosti navštěvovat přednášky se studenty - Judaismus, Křesťanství a naposledy Exegezi Starého Zákona. K tomu jsem prostudoval knihy, které uvádím na konci jako doporučenou literaturu.

Vzhledem k tomu, že jsem strávil 27 let za katedrou střední školy, troufám si postavit se před publikum, které si přednášku zaplatí. Už jsem prezentaci provedl pro veřejnost čtyřikrát. Jsem připraven dle dohody kurz rozšířit o další lekci s informacemi o životě Židovských občanů.
Rozsah kurzu 6 hodin (3 dvouhodinové lekce)
Termíny výuky 2.10., 9.10., 16.10.2019 od 17:00 – 19:00
Výuka proběhne na učebně č. 112.
Cena kurzu 400 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).
Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek 26. 9. 2019
Odborný garant Ing. Miloš Suchánek
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Osvědčení

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU