ICT ve vzdělávání - Učení hrou a tvorba vlastní vzdělávací hry

ICT ve vzdělávání - Učení hrou a tvorba vlastní vzdělávací hry

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Lektoři, pedagogové a další zájemci o téma.
Výukové cíle Přiblížení tématu gamifikace ve vzdělávání a praktická ukázka aplikace za použití ICT.
Obsah kurzu Představení a ukázka několika platforem např. Minecraft for Education Edition, Code Combat, Scratch, mBlock, Alice, Kodu. Vlastní práce na tvorbě vzdělávací hry. 
Forma a metody výuky

Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, diskuze, instruktáž.

Doporučená literatura

HSIN-YUAN HUANG , Wendy; SOMAN, Dilip. A Practitioner's Guide To Gamification Of Education . 2013. [https://www.catcat.com/student/activity/312967].

MALONE, Thomas W. What makes things fun to learn?. 1980. [https://hcs64.com/files/tm%20study%20144.pdf]

BRÉDA, Jiří. Gamifikace vzdělávání – Jak to vlastně začalo? Firemní vzdělávání. 2017, č. 4, roč. 1, s. 6–7. ISSN 2533-6479. [https://69e10101-0959-4deb-9f27-e8fcfd82dff1.filesusr.com/ugd/4ca6e5_d8a5bc8939dd4ba3841c70b89710a10d.pdf]

BRÉDA, Jiří a Antonín VACEK. Gamifikace vzdělávání – Případová studie Tchibo. Firemní vzdělávání. 2017, č. 6, roč. 1, s. 6–7. ISSN 2533-6479. Dostupné na: [https://69e10101-0959-4deb-9f27-e8fcfd82dff1.filesusr.com/ugd/4ca6e5_43b8b7af1dca4135aab2af581545d670.pdf]

LUKÁŠ, Richard. Digitální odznaky vylepšují způsob hodnocení a motivace účastníků vzdělávání (online). EPALE, 2015. [https://ec.europa.eu/epale/cs/node/16422]

VACEK, Antonín. Gamifikace vzdělávání – Inspirujeme se z her. Firemní vzdělávání. 2017, č. 6, roč. 1, s. 6–7. ISSN 2533-6479. [https://69e10101-0959-4deb-9f27-e8fcfd82dff1.filesusr.com/ugd/4ca6e5_8743a579ee09440e9b2742e997f6ec33.pdf]

Lektorské zabezpečení

Mgr. et Mgr. Martina Karásková

Rozsah kurzu 4 hodiny
Termíny výuky

 9.10.2021 od 9:00 do 12:15 

Poplatek

600 Kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictvím e-mailu před začátkem kurzu.
Minimální počet účastníků 5
Maximální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 1. 10. 2021
Odborný garant Mgr. et Mgr. Martina Karásková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením kurzu není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU