Hlavní vedoucí dětských táborů – akreditovaný kurz MŠMT

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Zájemci o získání kvalifikace hlavního vedoucího dětských táborů.
Výukové cíle Připravit účastníky samostatně zorganizovat a vést dětský letní tábor po stránce pedagogické i organizační.
Obsah kurzu Obsah kurzu se řídí požadavky MŠMT.
Forma a metody výuky Monologická, dialogická, projektová práce.
Doporučená literatura Legislativní dokumenty související s organizací letního tábora.
Lektorské zabezpečení Mgr. R. Macků, Ph.D.; Mgr. J. Sattran, Ing. Z. Šmajcl
Rozsah kurzu 20 hodin + zkouška; studenti PVČ na TF JU (3.-5. ročník) mohou kurz absolvovat ve verzi zkrácené o pedagogicko-psychologický blok
Termíny výuky

5.-7. 4. 2019 (výuka) + závěrečná zkouška dle dohody

pátek 5.4.2019 - 16:30 - 20:00
sobota 6.4.2019 - 8:30 - 17:00
neděle 7.4.2019 - 8:30 - 15:00

Výuka bude probíhat na učebně č. 4.07.

Poplatek 1 000 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek Do 31. 3. 2019
Odborný garant Mgr. Richard Macků, Ph.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Test a akreditované osvědčení.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU