Filosofie pro děti

Filosofie pro děti

Akademický rok2019/20 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Děti ve věku od 8 do 11 let
Výukové cíle Rozvíjet kritické, tvořivé a angažované myšlení prostřednictvím filosofických dialogů.
Vytvořit podnětné prostředí, ve kterém se děti naučí klást otázky a hledat na ně odpovědi.
Rozvíjet schopnost rozlišovat mezi věcmi, slovy, lidmi nebo situacemi.
Obsah kurzu Filosofický dialog zastává důležité místo ve filosofování s dětmi. V dialogu dětí se pokusíme společně nějakou věc objasnit. Kladení otázek a následné hledání odpovědí budeme zkoumat a upřesňovat ve vzájemné diskusi. Aktivity pro rozvoj myšlení nám pomohou při usuzování, zkoumání, tvoření pojmů, třídění informací a schopnosti vyjadřování se.
Forma a metody výuky Skupinová výuka, filosofické dialogy, aktivity na procvičení myšlenkových dovedností. Děti se učí, v tzv. „hledajícím společenství“, vzájemnému porozumění, naslouchání, komunikaci, tvorbě úsudku a argumentaci.
Doporučená literatura Pierre Laurendeau: „Blanka a Jirka“, metodická příručka k příběhu Blanka a Jirka:  „Pochopit rozdílnost“, Petr Bauman: „Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí“, Eva Zoller: „Učíme děti ptát se a přemýšlet“.
Lektorské zabezpečení Mgr. Vladislava Jozová
Rozsah kurzu 26 hodin (13 + 13 hodin), 1x 14 dní 90 min. v čase 16:45 - 18:15
Termíny výuky

říjen 2019 – květen 2020

ZS: 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1., 20.1., 3.2.,
LS: 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.
(13.4. výuka nebude kvůli Velikonocím)
Výuka bude probíhat na učebně č. 114.

Poplatek 1 400 kč celý kurz ( 700 Kč/semestr)

Platba kurzu na

účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek do 30. 9. 2019
Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, Ph. D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


MENU