Filosofie pro děti - starší děti (8 - 13 let)

Filosofie pro děti - starší děti (8 - 13 let)

Akademický rok2020/21 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Děti ve věku od 8 do 13 let
Výukové cíle Rozvíjet kritické, tvořivé a angažované myšlení prostřednictvím filosofických dialogů.
Vytvořit podnětné prostředí, ve kterém se děti naučí klást otázky a hledat na ně odpovědi.
Rozvíjet schopnost rozlišovat mezi věcmi, slovy, lidmi nebo situacemi.
Obsah kurzu Filosofický dialog má důležité místo při filosofování s dětmi. Děti se pokusí společně nějakou věc objasnit. Kladení otázek a následné hledání odpovědí budeme zkoumat a upřesňovat ve vzájemné diskusi. Aktivity pro rozvoj myšlení nám pomohou při usuzování, zkoumání, tvoření pojmů, třídění informací a schopnosti vyjadřování se.
Forma a metody výuky Skupinová výuka, filosofické dialogy, aktivity na procvičení myšlenkových dovedností. Děti se učí, v tzv. „hledajícím společenství“, vzájemnému porozumění, naslouchání, komunikaci, tvorbě úsudku a argumentaci. Novou metodou bude využití principu tzv. „Šesti myslících klobouků“.
Doporučená literatura

Pierre Laurendeau: „Blanka a Jirka“, metodická příručka k příběhu Blanka a Jirka:  „Pochopit rozdílnost“,
Petr Bauman: „Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí“,
Eva Zoller: „Učíme děti ptát se a přemýšlet“,
Edward de Bono: „Šest myslících klobouků – aneb Jak myslet“.

Lektorské zabezpečení Mgr. Vladislava Jozová
Rozsah kurzu 36 hodin, 1x 14 dní 90 min. v čase 16:45 - 18:15
Termíny výuky

říjen 2020 – červen 2021

5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.2020.,
4.1., 18.1., 1.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.2021
(15.2. výuka nebude - jarní prázdniny)

Poplatek 1 500 kč za celý kurz (je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)
10% sleva pro sourozence

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 7
Příjem přihlášek do 30. 9. 2020
Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, Ph. D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU