Dětská univerzita

Dětská univerzita

Akademický rok2018/19 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Žáci druhého stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletého gymnázia.
Cílové skupina: děti ve věku 9 – 14
Výukové cíle

1) Přiblížit dětem srozumitelným a zkušenostním způsobem akademické prostředí a umožnit jim, aby se samy přesvědčily o tom, že vědecky objevovat svět může být zábava.

2) Umožnit dětem poznávat svět náboženství a svět vědy ve vzájemném dialogu.

3) Pomocí dobrodružných her se děti seznámí s metodami studia i s prostředím univerzity.

4) Děti si pokládají otázky a společně s lektory na ně objevují odpovědi.

5) Děti se naučí získávat potřebné údaje novým a zajímavým způsobem.
Obsah kurzu

Děti se zde seznámí s jednotlivými obory, které se na Teologické fakultě JU již více než 25 let vyučují. Vyzkouší si práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství. Každé setkání bude mít také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkají s významnými osobnostmi filosofického světa a světa náboženství, navštíví církevní památky a duchovní krásou prosycená místa jihočeského kraje a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promyslí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

 

16. 11. 2018 Proč (ne)musíme umět číst a psát?

Za poustevníkem Antonínem přišli filosofové, aby se mu posmívali, protože neumí číst a psát. Antonín však filosofy velmi překvapil: Kdo má zdravý rozum, nemusí umět číst a psát, protože rozum je podmínkou čtení a psaní, ne naopak. Děti budou nad Antonínovou odpovědí přemýšlet a zkoumat, zda měl pravdu či ne (v jakém smyslu) a proč je/není důležité umět číst a psát.

30. 11. 2018 Kolik na světě existuje náboženství?
Na tomto setkání v rámci Dětské univerzity se společně podíváme na jednotlivé symboly světových náboženství. Začneme se symboly monoteistických náboženství – judaismus, křesťanství a islám. Ukážeme a vysvětlíme si významy jednotlivých symbolů a jejich role v náboženském životě. Neopomeneme také symboly v buddhismu a hinduismu, které hrají důležitou roli v náboženské praxi.

7. 12. 2018 Jak se žije dětem v Africe?
Děti se mohou těšit na jedinečné setkání s lidmi, kteří se věnují pomoci africkým dětem, spolu s malým překvapením na závěr.

4. 1. 2019  Filosofický workshop na téma "Kým budu, až vyrostu?"
Na workshopu budeme filosofovat o tom, kým/čím chtějí děti v budoucnu být. Podíváme se na nástrahy, pokušení i světlé stránky budoucího života dětí. Povedeme rozhovor o tom, jaké místo ve světě chtějí děti zastávat a proč je důležité. Těšit se mohou na něvšední filosofický zážitek ze společných rozhovorů a na přemýšlecí aktivity, které si pro ně lektoři připravili.


15. 2. 2019  Dobro a zlo (nejen) v pohádkách
Smyslem tohoto bloku je představit rozdíl mezi dobrem a zlem, jak se s ním setkáváme v pohádkách. Děti se samy pokusí poznat rozdíl mezi zlem fyzickým a mravním v praktických životních situacích.


15. 3. 2019 Podmořské příšerky
Paní Martina Karásková je bioložka a zkušená potapěčka, která nám přijde povědět něco z tajemného světa mořských hlubin. Nebudou chybět ani hry, soutěže, tvoření a krátká výprava do historie rybářství, které známe především jako jedno z nejčastějších povolání apoštolů v evangeliích.


5. 4. 2019 Proč Ježíše ukřižovali?
Těsně před oslavou velikonočních svátků se zde setkáme s otázkou, kterou si v tuto dobu křesťané (nejen ti mladší) často pokládají: "Proč Ježíše ukřižovali?"  Odpověď na tuto nesnadnou otázku nám opět pomohou najít naše teoložky: Kateřina Brichcínová a Marie Němcová, tentokrát však novými způsoby.


10. 5. 2019 Každá hranice se dá překonat
O cestování po Blízkém východě, o bariérách, které nám často brání setkávat se s druhými lidmi, ale i o hledání smyslu života a vlastní víry nám přijde vyprávět filosofka a cestovatelka Bára Wernerová.


31. 5. 2019 Jak se křesťané pohádali a jak se zase usmiřují
Pan profesor Jaroslav Vokoun je ekumenický teolog a evangelický farář v jedné osobě. Díky němu budeme cestovat v čase až do dob, kdy křesťané tvořili jednu společnou církev, dozvíme se důvody, proč ve středověku došlo k jejímu rozdělení a pan profesor nám představí také dnešní situaci, kdy k sobě křesťané hledají opět společnou cestu. Protože se bude jednat o poslední hodinu v tomto akademickém roce, nebude chybět závěrečná "zkouška", ale ani slavnostní předání osvědčení a odměn.

Forma a metody výuky Přednášky, zážitkové kurzy, exkurze, diskuze (formou metody „Filosofie pro děti“)
Doporučená literatura Bude stanovena jednotlivými lektory v průběhu kurzu.
Lektorské zabezpečení Vyučující Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozsah kurzu

Kurzy budou rozděleny semestrálně (v souladu s akademickým rokem).

Termíny výuky

V pátky od 14.15 – 17.15 hod. (tři 45 min. bloky, a dvě 15 min. přestávky)

5.10., 16.11., 30.11., 7.12. 2018, 4.1., 15.2., 15.3., 5.4., 10.5., 31.5.2019

Poplatek 500 Kč za semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek do 3. 10. 2018
Odborný garant Mgr. Veronika Iňová, kontakt: detskauniverzita@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

Prezentace vlastního badatelského projektu (skupinová práce).

Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

MENU