Cizí jazyk (AJ/ŠJ/LJ) pro veřejnost se studenty TF

 

Cizí jazyk (AJ/ŠJ) pro veřejnost se studenty TF

Akademický rok2018/19 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Studenti, absolventi a veřejnost všech věkových kategorií
Výukové cíle Získání nebo rozšíření jazykových znalostí zájemců dle jejich individuálních možností (znalostních i časových) v rámci regulérní jazykové výuky pro studenty TF.
Obsah kurzu Obsah kurzu bude odpovídat náplni jazykových kurzů pro studenty TF. Na výběr jsou úrovně začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí – viz sylaby.   

 

Forma a metody výuky Zájemce bude dle své jaz. úrovně a svých časových možností zařazen do běžné výuky se studenty TF, která probíhá ve všedních dnech. Výuka je vedena zkušenými českými lektory v přátelské atmosféře za využití tradičních i moderních výukových metod v učebnách se špičkovou audiovizuální technikou
Doporučená literatura New Headway (AJ), Aventura (ŠJ). Konkrétní učebnice budou upřesněny až po zařazení zájemců do patřičné úrovně. 
Lektorské zabezpečení

Mgr. Michal Novotný – AJ ( )

Doc. Helena Zbudilová - ŠJ ()

ThLic. Adam Mackerle, Th.D. - Latinský jazyk (mackerle@tf.jcu.cz)

Rozsah kurzu

ca. 12 týdnů po 90 min. v ZS (říjen-leden)

ca. 12 týdnů po 90 min. v LS (únor-květen)
Termíny výuky

ZS (říjen-leden), LS (únor-květen) – přesné konání hodin bude upřesněno až po sestavení rozvrhu jazyků pro studenty TF.

Konkrétní termíny podle jazykové úrovně lze domluvit přímo s lektorem daného jazyka.

Poplatek 1 990,- Kč za semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu.

Minimální počet účastníků 3
Příjem přihlášek do 25. 9. 2018
Odborný garant Mgr. Michal Novotný
Organizační garant Mgr. Helena Machulová, e-mail: machulovah@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Závěrečný písemný test probraných znalostí. Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU