Člověk ve světle Bible (biblická antropologie)

Člověk ve světle Bible (biblická antropologie)

Akademický rok2020/21 (zimní a letní semestr)
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle

Pokus o nalezení odpovědi na otázky: kdo je člověk, člověk jako stvořená bytost, jeho konání, vztahy a svoboda ve světle biblických textů.

Obsah kurzu

Témata:

  1. Milost
  2. Člověk stvořený Bohem
  3. Úloha člověka
  4. Lidská láska
  5. Lidská svoboda
Forma a metody výuky Přednášky
Doporučená literatura Pontificia Commissione Biblica: Che cos’è l’uomo. Un itinerario di antropologia biblica, Libreria Editrice Vaticana, 2019; Bible. Písmo Starého a Nového Zákona.
Lektorské zabezpečení

Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou probíhat v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová, Marta Kilianová, Pavla Anderlová

Rozsah kurzu 15 výukových hodin (v pěti setkáních)
Termíny výuky

pátek jednou za měsíc 18:00-20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích

23.10. 2020, 20.11. 2020, 22.1. 2021, 19.2. 2021, 19.3. 2021

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek do 16.10.2020
Odborný garant P. Alvaro Grammatica Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU