Cesta k plnému připodobnění se Kristu (spirituální teologie)

Cesta k plnému připodobnění se Kristu (spirituální teologie)

Akademický rok2019/20
Cílová skupina široká veřejnost
Výukové cíle
Poznání pro rozlišování v duchovním životě.
Obsah kurzu
Duchovní život jako asketicko-mystický itinerář směřující ke “zralému lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.” (srov. Ef 4,13)
Forma a metody výuky přednášky
Doporučená literatura Seznam doporučené literatury bude předán na začátku kurzu.
Lektorské zabezpečení Alvaro Grammatica Th.D. + tlumočnice (přednášky budou probíhat v italštině s konsekutivním tlumočením do češtiny; Mgr. Kateřina Brichcínová, Marta Kilianová, Pavla Anderlová)
Rozsah kurzu 15 výukových hodin (v pěti setkáních)
Termíny výuky

pátek jednou za měsíc 18:00-20:30, v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích

18.10.2019, 17.1., 14.2., 20.3., 19.6.2020

Poplatek 500 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 10
Příjem přihlášek 30.9.2019
Odborný garant P. Alvaro Grammatica Th.D.; spolugarant: Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení

 

Osvědčení o absolvování kurzu

Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

MENU