Arteterapie – vývoj lidské kresby (listopad)

Arteterapie – vývoj lidské kresby

Akademický rok2021/22 (zimní semestr)
Cílová skupina Pedagogičtí a sociální pracovníci
Výukové cíle Využití některých metodických postupů arteterapie pro práci s klienty (děti MŠ a 1. st. ZŠ,  ÚSP, výchovná zařízení, domovy důchodců, …)
Obsah kurzu Seznámení s vývojem lidské kresby, výtvarné metafory poruch kognitivního a emočního vývoje. Některé praktické metody. Uchazeči sami získávají svou výtvarnou zkušenost a zážitky s tvorbou vlastních artefaktů a prohlubují schopnosti a dovednosti interpretace tvorby klienta a jeho vedení.
Forma a metody výuky Seminář s praktickou výukou.
Doporučená literatura CASEOVÁ, C.;DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi.Portál,1995.
Lektorské zabezpečení Mgr. Marie Růžičková
Rozsah kurzu 30 hodin
Termíny výuky

Soboty od 11:30 - 16:00

27.11., 11.12.2021, 15.1., 29.1., 12.2.2022

Poplatek 2 100 Kč

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek do 8.11.2021
Odborný garant Mgr. Marie Růžičková
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení
Přihláška

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU