Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci

Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci

Akademický rok

2020/21 (zimní a letní semestr)
Cílová skupina Začátečníci a mírně pokročil.
Výukové cíle Účastníci získají a rozvinou schopnost komunikovat v anglickém jazyce.
Obsah kurzu Pravidelná setkávání s nácvikem komunikace v anglickém jazyce.
Forma a metody výuky Formy: skupinová a samostatná práce. 
Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické.
Doporučená literatura

Začátečníci: KAY, Susan a Vaughan JONES. New Inside out: beginner student's book. Oxford: Macmillan, 2007

Mírně pokročilí: KAY, Susan a Vaughan JONES. New Inside out: elementary student's book. Oxford: Macmillan, 2007
Lektorské zabezpečení

Bc. Hana Bartošová

Rozsah kurzu

60 hodin (jedna dvouhodinová lekce týdně)

Termíny výuky

Začátek výuky v týdnu od 5. 10. 2020.

Konkrétní termíny výuky je třeba dohodnout s lektorkou podle vaší jazykové úrovně.

Kontkat na lektorku: B.c Hana Bartošová, email: bartosova.hana17@gmail.com

Poplatek 3 980 kč za celý kurz (je možné využít splátkový kalendář a platit po semestrech - uveďte tuto informaci, prosím, do přihlášky)

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu.
Minimální počet účastníků Každá skupina mám min. 6, max. 8 osob.
Příjem přihlášek

Do 28. 9. 2020

Po domluvě s lektorkou je možné se přihlásit i v průběhu kurzu.

Odborný garant Bc. Hana Bartošová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení obhajoba seminární práce
osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.MENU