Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci - LS

Angličtina pomalu ale jistě s důrazem na konverzaci

Akademický rok

2018/19 (letní semestr)
Cílová skupina Začátečníci a mírně pokročil.
Výukové cíle Účastníci získají a rozvinou schopnost komunikovat v anglickém jazyce.
Obsah kurzu Pravidelná setkávání s nácvikem komunikace v anglickém jazyce.
Forma a metody výuky Formy: skupinová a samostatná práce. 
Metody: slovní, názorně-demonstrační, praktické.
Doporučená literatura

Začátečníci: KAY, Susan a Vaughan JONES. New Inside out: beginner student's book. Oxford: Macmillan, 2007

 

Mírně pokročilí: KAY, Susan a Vaughan JONES. New Inside out: elementary student's book. Oxford: Macmillan, 2007
Lektorské zabezpečení

Klára Jandová

Klára Jandová je studentka závěrečného ročníku oboru Pedagogika volného času na Jihočeské univerzitě.

V roce 2000 odmaturovala na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích. 
V roce 2008 absolvovala kurz anglické konverzace pro církevní pracovníky pořádaný Marquette univerzity of Wiskonzin. 
V roce 2016 absolvovala kurz pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání a získala tak kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. 
Od ledna 2016 pořádá anglické kurzy pro veřejnost. 

V současnosti se připravuje na složení mezinárodních zkoušek CAE, potvrzujících znalost anglického jazyka na úrovní C1.

Rozsah kurzu

30 hodin (jedna dvouhodinová lekce týdně)

Termíny výuky

Začátek výuky od 11.2. - 27.5.2019

Konkrétní termíny výuky je třeba dohodnout s lektorkou podle vaší jazykové úrovně.

Kontkat na lektorku: Klára Jandová, tel: 775 408 783, email: jandovaklara@email.cz

Poplatek 1 990 Kč

Platba kurzu na

účet číslo

 

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude zaslán přihlášeným účastníků prostřednictvím emailu, jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka)
Minimální počet účastníků 6
Příjem přihlášek 7.2.2019
Odborný garant Bc. Klára Jandová
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení obhajoba seminární práce
osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášení

Přihláška ke stažení

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.

MENU