JEDNODUŠE, POMALU A SPOLU - příspěvek pedagogiky Franze Ketta k aktuálním otázkám vzdělávání s dílnami osobnostně sociálního rozvoje pedagogů.

 

Akademický rok2021/22 (letní semestr)
Cílová skupina

Akademická obec, studenti a odborníci v oblasti předškolního a náboženského vzdělávání, učitelky mateřských a prvního stupně základních škol, ředitelky mateřských a základních škol, vyučující náboženství.

Výukové cíle

Cílem programu je podpořit osobnostně sociální rozvoj pedagogů prostřednictvím výměny pedagogických zkušeností. Prezentace zkušeností je zacílena jednak na teoretickou a praktickou reflexi pedagogiky Franze Ketta, jednak na čtyři vybrané vzdělávací oblasti, ve kterých je tato pedagogika rozšířena.

Jedná se o oblast vzdělávání v mateřské škole, oblast řízení a managementu mateřské školy, oblast náboženského vzdělávání a oblast osobnostně sociálního rozvoje pedagoga. Výměna zkušeností a následná reflexe bude probíhat mezi účastníky z České republiky a z několika dalších evropských zemí (Německo, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko).

Program se uskuteční formou sympozia, v jehož rámci proběhne přednáška s úvodními impulzy, workshopy a prezentace závěrů práce ve skupinách.
Program

Pátek 17. 5. 2022

od 15.00          PŘÍJEZD, REGISTRACE, COFFEE BREAK

16.00               zahájení, informace, rozdělení do skupin

16.30 – 19.00  vstupní teoreticko-praktické referáty – Franz Kett/ Eva Muroňová

19.30               VEČEŘE, KULTURNÍ PROGRAM

 

Sobota 18. 6. 2022

8.00                 SNÍDANĚ

9.00 – 12.30    práce ve čtyřech skupinách, každá skupina má moderátora, tlumočníka, dva experty (ČR/D)

1. skupina: MŠ a praxe pedagogiky Franze Ketta
2. skupina: Vedení MŠ a ZŠ a praxe pedagogiky Franze Ketta
3. skupina: Náboženské vzdělávání a pedagogika Franze Ketta
4. skupina: Osobnostní rozvoj pedagoga a pedagogika Franze Ketta

10.30 – 10.45 COFFEE BREAK

12.30 – 13.30 OBĚD

13.30 – 14.00  práce ve čtyřech skupinách: příprava prezentace výstupů ze skupin

14.15 – 15.00 prezentace práce jednotlivých skupin

15.00 – 15.15 COFFEE BREAK

15.15 – 16.00 prezentace práce jednotlivých skupin

16.00               evaluace, vize

17.00               ukončení

 

Neděle 19. 6. 2022

8.00 snídaně

Kulturní program – prohlídka Českých Budějovic, návštěva pivovaru Budvar

Forma a metody výuky Dvoudenní seminář
Lektorské zabezpečení

Tomáš Havel, Franz Kett, Margot Eder, Renate Berger, Margit Kaiser, Antje Buggisch, Juliane Brechtel, Birgit Schweigart, Josefa Jarošová, Hana Čapková, Miroslav Čapek, Hana Janáčková-Kojanová,

Rozsah kurzu 12 hodin
Termíny výuky

17. - 19. 6. 2022

Místo konání Fakulta rybářství a ochrany vod JU, MEVPIS Vodňany, Na Valše 207, 389 01 Vodňany, http://www.mevpis.cz
Poplatek 1 800 Kč (Cena zahrnuje kurzovné a stravu v pátek a sobotu. Cena nezahrnuje ubytování.)

Platba kurzu na účet číslo

104725778/0300

Variabilní symbol Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán prostřednictím e-mailu.
Minimální počet účastníků 55
Příjem přihlášek do 7. 5. 2022
Odborný garant
dr. T. C. Havel, email: thavel@tf.jcu.cz, tel: +420/731 402 878 (kontaktní osoba pro obsahovou část)
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz (kontaktní osoba pro organizační část)
Podmínky účasti
Zaplacení příspěvku, aktivní zapojení ve workshopech a v následné diskuzi. Účastníci na konci semináře obdrží osvědčení.
Objednávka ubytování

Pro rezervaci ubytování kontaktuje e-mailem Bc. Danu Brožovou (dbrozova@frov.jcu.cz) s upřesněním termínu ubytování (od – do). Upozorňujeme, že ubytovací kapacita je omezená, proto své ubytování rezervujte včas. Cena za ubytování činí 300,- /os./noc (dvoulůžkový pokoj obsazený 2 osobami) nebo 400,- /os./noc (jednolůžkový pokoj) dle typu ubytování a obsazenosti ubytovacích kapacit.

Ubytování není součástí účastnického poplatku! Ubytovaná osoba má zajištěnou snídani v rámci noclehu. V případě, že budete chtít ubytování hradit fakturou, prosím, uveďte do e-mailu fakturační adresu vč. IČ.

Pořadatel

Akci pořádá TF JU ve spolupráci se Společností Pedagogiky Franze Ketta, z. s., FROV JCU a MEVPIS Vodňany.

Přihláška

Na kurz je možné přihlašování pouze prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.


 MENU