Filosofie pro děti - mladší děti (6 - 8 let)

Filosofie pro děti - mladší děti (6 - 8 let)

Akademický rok2020/21 (zimní semestr)
Cílová skupina Děti ve věku od 6 do 8 let
Výukové cíle Rozvíjet kritické, tvořivé a angažované myšlení prostřednictvím filosofických dialogů.
Vytvořit podnětné prostředí, ve kterém se děti naučí klást otázky a hledat na ně odpovědi.
Rozvíjet schopnost rozlišovat mezi věcmi, slovy, lidmi nebo situacemi.
Obsah kurzu Děti se pokusí prostřednictvím dialogu společně nějakou věc objasnit. Hravou formou budeme klást otázky a hledat na ně odpovědi. Aktivity umožní dětem objevit kouzelný svět písmen, slov nebo obrázků. Při rozvoji myšlení nás budou provázet slova, vzájemná diskuse, hravé tvoření pojmů a schopnost vyjadřovat se.
Forma a metody výuky Skupinová výuka, filosofické dialogy, aktivity na procvičení myšlenkových dovedností. Děti se učí, v tzv. „hledajícím společenství“, vzájemnému porozumění, naslouchání, komunikaci, tvorbě úsudku a argumentaci.
Doporučená literatura

Ann Margaret Sharp: „Saša a Markétka“
Eva Zoller: „Učíme děti ptát se a přemýšlet“
Petr Bauman: „Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí“,

Lektorské zabezpečení Mgr. Vladislava Jozová
Rozsah kurzu 18 hodin, 1x 14 dní 90 min. v čase 16:45 - 18:15
Termíny výuky

říjen 2020 – únor 2021

12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.2020., 11.1., 25.1., 8.2.2021

Poplatek 750 Kč
10% sleva pro sourozence

Platba kurzu na

účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 5
Příjem přihlášek do 5. 10. 2020
Odborný garant PaedDr. Petr Bauman, Ph. D.
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky ze strany zájemce o CŽV 10 a více pracovních dní před zahájením výuky není úplata účtována a případná již provedená úhrada je účastníkovi CŽV vrácena. Při zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením výuky je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši stanovené úplaty.