Dětská univerzita

Dětská univerzita

Akademický rok2019/20 (zimní i letní semestr)
Cílová skupina Děti ve věku 9-14 let.
Výukové cíle

1) Přiblížit dětem srozumitelným a zkušenostním způsobem akademické prostředí a umožnit jim, aby se samy přesvědčily o tom, že vědecky objevovat svět může být zábava.

2) Umožnit dětem poznávat svět náboženství a svět vědy ve vzájemném dialogu.

3) Pomocí dobrodružných her se děti seznámí s pravidly i s novým prostředím univerzity.

4) Děti si pokládají otázky a společně s lektory na ně objevují odpovědi.

5) Děti se naučí získávat potřebné údaje novým a zajímavým způsobem.
Obsah kurzu

Děti si zde vyzkouší práci vědeckých odborníků, kdy budou zkoumat, přemýšlet, promýšlet a společně hledat odpovědi na zajímavé otázky o životě, světě a náboženství.

Jednotlivá setkání jsou vždy tematicky zaměřená a jejich cílem je hledání odpovědí na otázky, které si děti často pokládají, a to z pohledu konkrétních humanitních vědeckých disciplín, zejména pak teologie a filosofie, ale také sociální a charitativní práce či etiky.

Každé setkání má také svojí zážitkově-naukovou část, kde se děti například setkávají s významnými otázkami filosofického světa či světa náboženství a část diskuzní, při níž děti zhodnotí nově načerpané znalosti i zážitky a společně promýšlí, jaké významy mohou mít tyto skutečnosti pro jejich vlastní duchovní i praktický život.

 

6. 3. 2020 Řešení neodkladných stavů při ohrožení na zdraví a životě

20. 3. 2020 Je všechno zlé k něčemu dobré?

24. 4. 2020 Co znamená věřit?

22. 5. 2020 K čemu je dobrá hra?

12. 6. 2020 Kamarádi (jen) online?

Forma a metody výuky Zážitkově-naukové učení, dialog, zkušenostní učení, filosofie pro děti, teologie pro děti.
Lektorské zabezpečení Vyučující TF JU, studenti doktorských studijních programů, externí odborníci.
Rozsah kurzu 15 hodin v čase 14:15 - 17:15
Termíny výuky

20. 9. 2019 – 12. 6. 2020

ZS: 20.9., 18.10., 15.11., 6.12.2019, 24.1.2020
LS: 6.3., 20.3., 24.4., 22.5.,12.6.2020

Výuka bude probíhat na učebně č. 114.

Poplatek 500 kč /semestr

Platba kurzu na

účet číslo

 104725778/0300

Variabilní symbol bude vygenerován a zaslán přihlášeným účastníkům prostřednictím e-mailu před začátkem kurzu; jako specifický symbol uveďte své rodné číslo (bez lomítka).

Minimální počet účastníků 8
Příjem přihlášek do 20. 2. 2020
Odborný garant Mgr. Veronika Blažek Iňová, email: detskauniverzita@tf.jcu.cz
Organizační garant Mgr. Jana Kubínová, e-mail: kubinova@tf.jcu.cz
Způsob ukončení a osvědčení Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášení

Přihláška ke stažení


Kurz je spolufinancován projektem "Rozvoj JU - Kapacity pro VaV".