Teologie

Přihláška ke studiu

Forma studia 

prezenční/kombinovaná

Titul

Bc.

Délka studia

3 roky

Uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí široké profesní uplatnění v církvích a sborech, institucích společenského života a státní správě. Absolvování  oboru Teologie je v katolické církvi předpokladem pro přijetí jáhenské a kněžské služby a uplatnění v rámci laické pastorace. Ve společenské oblasti nacházejí absolventi uplatnění jako odborníci v programech církevně náboženské tématiky, např. ve sdělovacích prostředcích, v nakladatelstvích, ve školství jako učitel náboženství a etiky (pro pověření k výuce ze strany katolické církve je nutné udělení kanonické mise).

Charakteristika studijního oboru

Teologie je katolicky zaměřená a přitom ekumenicky otevřená, vědecky fundovaná a zároveň orientována na praktický křesťanský  život. Studium je otevřené širokému spektru křesťanů bez rozdílu vyznání a lidem se zájmem o křesťanství. Je určeno lidem všech věkových skupin: absolventům středních škol, ale i lidem, kteří si potřebují doplnit svoji profesní kvalifikaci nebo si studiem teologických oborů chtějí prohloubit duchovní život. Studium lze absolvovat jednooborově nebo v kombinaci religionistiky (maior) s doplňujícím oborem (minor). Pro kombinace oborů nabízených na Teologické fakultě doporučujeme religionistiku či  filosofii.

 

Přijímací zkoušky

Jaké předměty můžete v rámci oboru studovat?

Garant oboru

doc. Adam Mackerle, Th.D.

e-mail: mackerle@tf.jcu.cz

Referentka studijního oboru 

Mgr. Radka Kratochvílová

e-mail: kratochr@tf.jcu.cz

tel.: +420 389 033 512