Religionistika

STVOŘIL NÁS BŮH, NEBO EVOLUCE?

Jiným slovy, má pravdu náboženství, nebo věda? Musí se nutně vzájemně vylučovat? A hledají lidé pravdu, nebo spíš smysl? Je mezi tím rozdíl? Religionista vám nedá jednoznačnou odpověď. Jeho prací není odhalovat omyly a potvrzovat ty jediné správné názory. Bude ale naslouchat vyprávěním z různých stran o tom, jak si člověk vysvětluje své místo ve světě. Chcete se připojit? Pojďte studovat Religionistiku na TF JU.

MÁME ŽÍT PODLE DESATERA?

Nebo třeba podle patera, jak si ho definovali buddhisté. Různá náboženství se snažila vystihnout důležité rady pro mezilidské vztahy. Na některých se shodují, jako třeba že se nemá krást nebo lhát. Možná to jde shrnout do zlatého pravidla „co sám nechceš, nedělej druhým“. Souhlasíte? Pojďte nad tím diskutovat v rámci studia Religionistiky na TF JU.

JAK VZNIKLO PRVNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Tahle otázka nedala spát už prvním religionistům. Začalo všechno s představou duše, setkáním s neosobní silou přírody, nebo pokusy ovládnout své okolí za pomoci magie? V současné době vznikají nová náboženství a jiná zase zanikají. Pokud si chcete s námi položit otázku, jakou může mít náboženství funkci i dnes, pojďte studovat Religionistiku na TF JU.

VÍTE, JAK LOVÍ SEKTY?

Na internetu i na ulicích měst. Používají k tomu různé způsoby, jak si zajistit motivované stoupence a finanční prostředky pro své fungování. Že vám to tak trochu připomíná marketing? V rámci studia Religionistiky na TF JU diskutujeme o strategii úspěchu nových náboženských hnutí a všímáme si sektářských prvků i tam, kde byste je hned nehledali.


Máme filmový klub TF JU → Náboženství a filmy

Sleduj FB skupinu → Religionistika na TF JU


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Forma studia prezenční/kombinovaná
Titul Bc.
Délka studia 3 roky
Uplatnění absolventa

Absolvent má základní přehled v reáliích náboženství světa ,v hlavních subdisciplínách výzkumu náboženství a zvládá dějiny oboru spolu se základními metodologickými dovednostmi, které jsou v něm potřebné. Především se jedná o rozvinutí schopnosti interpretovat odborný text, psát odborné texty a vést správným způsobem odbornou diskusi. Absolvent je připraven pro navazující studium v tomto nebo v blízkém humanitním oboru. Pokud student dále nebude pokračovat v navazujícím studiu, uplatní se tam, kde je třeba dobrý přehled o náboženských i kulturních otázkách a schopnost kreativního myšlení včetně interpretace a komunikace.

Charakteristika studijního oboru

Studium lze absolvovat jednooborově nebo v kombinaci religionistiky (maior) s doplňujícím oborem (minor). Pro kombinace oborů nabízených TF JU doporučujeme filosofii a teologii.

Přijímací zkoušky

Jaké předměty můžete v rámci studijního programu studovat?

Garant oboru

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., 

e-mail:

tel.: +420 389 033 532

Referentka studijního oboru

Mgr. Veronika Hovjacká

e-mail:

tel.: +420 389 033 525