Religionistika

Přihláška ke studiu


Forma studia prezenční/kombinovaná
Titul Bc.
Délka studia 3 roky
Uplatnění absolventa

Absolvent má základní přehled v reáliích náboženství světa ,v hlavních subdisciplínách výzkumu náboženství a zvládá dějiny oboru spolu se základními metodologickými dovednostmi, které jsou v něm potřebné. Především se jedná o rozvinutí schopnosti interpretovat odborný text, psát odborné texty a vést správným způsobem odbornou diskusi. Absolvent je připraven pro navazující studium v tomto nebo v blízkém humanitním oboru. Pokud student dále nebude pokračovat v navazujícím studiu, uplatní se tam, kde je třeba dobrý přehled o náboženských i kulturních otázkách a schopnost kreativního myšlení včetně interpretace a komunikace.

Charakteristika studijního oboru

Studium lze absolvovat jednooborově nebo v kombinaci religionistiky (maior) s doplňujícím oborem (minor). Pro kombinace oborů nabízených TF JU doporučujeme filosofii a teologii.

Přijímací zkoušky

Jaké předměty můžete v rámci studijního programu studovat?

Sleduj naše FB skupiny

Religionistika na TF JU

nebo

Náboženství a filmy - filmový klub na TF JU 2020/2021

Garant oboru

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D., 

e-mail:

tel.: +420 389 033 532

Referentka studijního oboru

Mgr. Veronika Hovjacká

e-mail:

tel.: +420 389 033 525