Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 

Forma studia prezenční
Titul Bc.
Délka studia 3 roky
Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění při výuce náboženství nebo etiky na církevních školách, ale také v pedagogické praxi, kde budou schopni kvalifikovaně prezentovat témata související s náboženstvím a hodnotami lidského života a společnosti při výuce základů společenských věd, v dějepise nebo v literatuře.

Charakteristika studijního programu

Studijní program Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je jednou z aprobací, ke které si uchazeč vybere druhou z možných kombinací na Filozofické fakultě JU, Přírodovědecké fakultě JU nebo na Pedagogické fakultě JU.

Př. náboženství a etika v kombinaci např. se španělštinou, němčinou, chemií apod.

Bakalářský studijní program je koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro střední školy. Studijní plány obou studijních programů vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT –21271/2017-5)


Bakalářský studijní program je studijní program pro sdružené studium poměr maior a minor se blíží 1:1
Garant studijního programu

Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol.

telefon katedra: +420 389 033 529

e-mail:

Referentka studijního programu

Mgr. Veronika Hovjacká

tel.: +420 387 773 525

e-mail: