Oznámení o konání habilitačních řízeních

Habilitační práce jsou zpřístupněny 5 pracovních dní před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti na děkanátu TF JU (č. dv. 211, 2. patro, Kněžská 8, ČB).

MENU