Ediční činnost

Teologická fakulta vydává badatelské monografie, habilitace a disertace v řadě Scientia, texty k výuce i volnému prodeji v řadě Opuscula, konferenční sborníky v odborné řadě Miscellanea a beletrii a obrazové publikace v řadě Biblio. Překlady jsou vydávány v řadě Fontes.
Scientia
Opuscula
Miscellanea
Biblio