Kontakty na garanty studijních oborů a složení oborových rad

Kontakty na garanty oborů:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
garant doktorského oboru Teologie 
e-mail: weis@tf.jcu.cz
tel.: 389 033 517

doc. Daniel Heider, Ph.D.
garant doktorského oboru Filosofie
e-mail: heiderd@tf.jcu.cz
tel.: 387 773 543

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
garant doktorského oboru Charitativní práce
e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz
tel.: 387 773 542

Bc. Jana Košatková
referentka pro doktorské studium na TF JU
e-mail:  
tel.: 387 773 501

 
Složení oborové rady pro program "Teologie"
doc. Jaroslav Brož, Th.D., SSL (email: jaroslav.broz@ktf.cuni.cz)

prof. Pavel Hošek, Th.D. (e-mail: hosek@etf.cuni.cz)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (e-mail: kaplanek@tf.jcu.cz)
doc. Adam Mackerle, Th.D. (e-mail: mackerle@tf.jcu.cz)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz) 
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (e-mail: cpospisil@tf.jcu.cz)
doc. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D. (e-mail: pribyl@tf.jcu.cz)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: dekan@tf.jcu.cz) 
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: srajer@tf.jcu.cz)
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: vokoun@tf.jcu.cz)
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (e-mail: weis@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady


 
Složení oborové rady pro program "Filosofie"

doc. Mgr. Per Dvořák, Ph.D. (e-mail: peterdvorak99@gmail.com)
doc. Daniel Heider, Ph.D. (e-mail: heiderd@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady
doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (e-mail: jakub_jinek@hotmail.com)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
Daniel D. Novotný, Ph.D. (e-mail: novotnyd@tf.jcu.cz)
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (e-mail: tomas.nejeschleba@upol.cz)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: jsirovatka@tf.jcu.cz)

 

Složení Oborové rady pro program "Charitativní práce"
prof. Dr. Stephanie Bohlen (e-mail: stephanie.bohlen@kh-freiburg.de)
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (e-mail:jakub.dolezel@upol.cz)
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
prof. PhDr. Milan Nakonečný (e-mail: nakonecny@tf.jcu.cz)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (e-mail: ctirad.pospisil@upol.cz)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: jsirovatka@tf.jcu.cz)
prof. Dr. Christian Spiess (e-mail: c.spiess@ku-linz.at)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: dekan@tf.jcu.cz) 
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (e-mail: srajer@tf.jcu.cz)
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (e-mail: vanejan@kss.zcu.cz)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: vokoun@tf.jcu.cz)
prof. Dr. Hildegard Wustmans (e-mail: h.wustmans@ku-linz.at)