Kontakty na garanty studijních oborů a složení oborových rad

Kontakty na garanty oborů:

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
garant doktorského oboru Teologie
e-mail: weis@tf.jcu.cz
tel.: 389 033 517

doc. Daniel Heider, Ph.D.
garant doktorského oboru Filosofie
e-mail: heiderd@tf.jcu.cz
tel.: 387 773 543

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
garant doktorského oboru Charitativní práce
e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz
tel.: 387 773 542

Bc. Klára Jandová
referentka pro doktorské studium na TF JU
e-mail:
tel.: 387 773 501

 
Složení oborové rady pro obor "Teologie"
doc. Daniel Heider, Ph.D. (e-mail: heider@hotmail.com)
prof. Pavel Hošek, Th.D. (e-mail: hosek@etf.cuni.cz)
doc. Michal Kaplánek, Th.D. (e-mail: kaplanek@tf.jcu.cz)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz)
prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (e-mail: cpospisil@tf.jcu.cz)
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. (e-mail: ryskova@ktf.cuni.cz)
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. (e-mail: skalicky@tf.jcu.cz)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: dekan@tf.jcu.cz)
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: srajer@tf.jcu.cz)
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: vokoun@tf.jcu.cz)
prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (e-mail: weis@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady

 
Složení oborové rady pro obor "Filosofie"
Pavel Blažek, Dr. phil. (e-mail: pavel.blazek@gmail.com)
doc. Martin Cajthaml, Dr. phil. (e-mail: martin.cajthaml@upol.cz)
Mgr. Per Dvořák, Ph.D. (e-mail: peterdvorak99@gmail.com)
doc. Daniel Heider, Ph.D. (e-mail: heiderd@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady
doc. Michal Chabada, Ph.D. (michal.chabada@uniba.sk)
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. (kvasz@fmph.uniba.sk)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
doc. Tomáš Nejeschleba (tomas.nejeschleba@upol.cz)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: jsirovatka@tf.jcu.cz)
doc. Karel Stibral, Ph.D. (e-mail: stibral@fss.muni.cz)
prof. RNDr. Stanislav Sousedík, CSc. (e-mail: sousedik.s@volny.cz)
doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (e-mail: srajer@tf.jcu.cz)
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: vokoun@tf.jcu.cz)

 

Složení Oborové rady pro obor "Charitativní práce"
prof. Dr. Stephanie Bohlen (e-mail: stephanie.bohlen@kh-freiburg.de)
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. (e-mail:jakub.dolezel@upol.cz)
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (e-mail: machula@tf.jcu.cz)
prof. PhDr. Milan Nakonečný (e-mail: nakonecny@tf.jcu.cz)
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. (e-mail: mopatrny@tf.jcu.cz) - předseda oborové rady
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. (e-mail: ctirad.pospisil@upol.cz)
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (e-mail: jsirovatka@tf.jcu.cz)
prof. Dr. Christian Spiess (e-mail: c.spiess@ku-linz.at)
doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (e-mail: dekan@tf.jcu.cz)
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (e-mail: srajer@tf.jcu.cz)
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (e-mail: vanejan@kss.zcu.cz)
prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (e-mail: vokoun@tf.jcu.cz)
prof. Dr. Hildegard Wustmans (e-mail: h.wustmans@ku-linz.at)