O centru a jeho činnostech

Centrum církevních dějin a dějin teologie bylo založeno počátkem roku 2014 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je platformou, na které se setkávají badatelé v oblasti výzkumu církevních dějin a dějin teologie. V rámci centra vznikají řešitelské týmy, jejichž členové společně řeší tzv. „projekty“ zaměřené na řešení konkrétních problematik a na konkrétní cíle, jimiž bývá většinou publikování výsledků odborné veřejnosti. Po naplnění cílů jsou projekty ukončovány a řešitelské týmy se rozcházejí.  Členstvím v řešitelském týmu projektu nevniká žádný druh pracovně-právního vztahu. Jedná se o dobrovolnou aktivitu každého zúčastněného.

Tematicky se  centrum zaměřuje zejména na výzkum období 18. – 20. století. Dějiny 18. a 19. století jsou zkoumány v kontextu dobových filosofických a teologických proudů, církevně-politického systému josefinismu a vlivů osvícenství. Jedná se o tématiku významnou pro národní kontext s přesahem do německé jazykové oblasti, zejména do bývalé habsburské monarchie.

V oblasti dějin 20. století je tematizována především problematika totalit, resp. života církví a náboženských společností za času nacismu a komunismu. Tato problematika se úzce dotýká velmi aktuálních témat politického extremismu a porušování základních lidských práv a svobod.

Centrum se v kontextu svého badatelského zaměření věnuje také lokálním jihočeským tématům – především osobnostem, významným událostem a institucím – která mají svůj přesah do sousedních rakouských a německých regionů, se kterými je pojí historicko-kulturní vazby.

 

Koordinátor centra 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D.

e-mail: svobodar@tf.jcu.cz