Státní závěrečné zkoušky

V roce 2020 došlo ke změně termínu SZZ. 15. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Termíny a postup při odevzdání závěrečné práce
Informace, termíny a postup pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce
Informace k organizaci a průběhu státních závěrečných zkoušek
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací
Závěrečné práce se dle opatření děkana 271/2019 odevzdávají sekretářkám katedry. Příslušnost ke katedře se řídí dle vedoucího práce. - v roce 2020 se výjimečně odevzdávají jen v IS STAG
Okruhy ke SZZ
Jak postupovat při zadávání tématu vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)
Zde najdete postup, jak pracovat ve STAGu v sekci Témata VŠKP.
Harmonogram státních závěrečných zkoušek
Časový harmonogram (rozpis) konání obhajob BP/DP a SZZ bude zveřejněn nejpozději 1. 6. 2020 ve STAGu (zápis na termíny).

MENU