Státní závěrečné zkoušky

Informace, termíny a postup pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce
Harmonogram státních závěrečných zkoušek
Časový harmonogram (rozpis) konání obhajoby BP/DP a SZZ zde bude zveřejněn nejpozději do 13. 5. 2019.
Termíny a postup při odevzdání závěrečné práce
Informace k žádostem o odložení termínu odevzdání závěrečné práce
Informace k organizaci a průběhu státních závěrečných zkoušek
Závěrečné práce obhajované v roce 2018/2019
Posudky prací najdete v IS STAG v oddílu PROHLÍŽENÍ - KVALIFIKAČNÍ PRÁCE. Nejpozději tři dny před obhajobou.
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací
Závěrečné práce se dle opatření děkana 259/2017 odevzdávají sekretářkám katedry. Příslušnost ke katedře se řídí dle vedoucího práce.
Okruhy ke SZZ

MENU