Jak probíhá kombinované studium

Výuka probíhá zpravidla v sobotu. Jedná se o 9 - 10 dní za semestr. Sobotní rozvrh je velkou výhodou, nemusíte obvykle žádat zaměstnavatele o uvolnění z práce.

Rozvrh může mít až osm vyučovacích hodin s větší přestávkou v poledne. Začíná se v 9.00 hod, končí v 16.15 hod. Budova fakulty je ale otevřena již od 8 hodin. Tak jako v prezenčním studiu je účast na výuce často nepovinná, byť vřele doporučovaná. S vyššími ročníky počet vyučovacích hodin klesá a důležitějším se stává samostudium a práce na kvalifikační práci. Zkouškové období zimního semestru je prodlouženo až do poloviny letního semestru, zkouškové období letního semestru je v červnu a září (dle harmonogramu akademického roku). To Vám poskytne dostatek času pro splnění studijních povinností.

V průběhu výukových dní je otevřena knihovna J.P. Ondoka, která se nachází přímo v budově školy. Takže si můžete o přestávkách mezi jednotlivými výukovými hodinami vypůjčit studijní literaturu. Následně ji vracíte v knihovně či vhozením do biblioboxu před knihovnou.

V průběhu dne si můžete odpočinout ve studentském klubu. Zde je možnost uvaření kávy či čaje a k dispozici pro studenty je i atrium školy s lavičkami. Pracovní i studentské e-maily můžete vyřešit v počítačové učebně, samozřejmostí je i přístup vlastních zařízení (mobilních telefonů, notebooků, tabletů) do wifi sítě Eduroam na fakultě, v areálu celé Jihočeské univerzity i na jiných akademických místech po celém světě.

Díky tomu, že se stanete řádným studentem, můžete využívat některé studentské výhody jako studenti v prezenční formě studia, například dotované obědy ve fakultní menze. Po dobu studia také získáváte bezplatné licence na software zahrnující Microsoft Office 365 i jiné výukové on-line zdroje. Můžete se také účastnit zahraničních výjezdů a stáží či dotovaného intenzivního jazykového kursu němčiny s bohatým kulturním programem.